SMF Media Gallery - komentari na hrvatski

Started by Andrijachi, September 23, 2008, 04:09:23 AM

Previous topic - Next topic

Andrijachi

Komentari u "SMF Media Gallery" mi ne prepoznavaju hrvatska slova (šđč枊ĐČĆŽ). Koristim croatian-utf8.
Postoji li način za to riješiti?
Hvala!

Advertisement: