Disable Right Click

Started by cemix, August 19, 2010, 09:02:02 PM

Previous topic - Next topic

cemix

Modifikasyon Adı: Disable Right Click
Modifikasyon Linki: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1175
Yazar: Liam.
Yardımcı Yazarlar: Nibogo
Tür: New Feature
Uyumluluk: 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 2.0 Beta 3.1 Public, 2.0 Beta 4, 2.0 RC1, 2.0 RC1-1, 2.0 RC1.2, 2.0 RC3
Açıklama: Belirli üye grupları için sağ tıklamayı devre dışı bırakmanızı ve ayrıca images klasörünü korumayı sağlar.

Kullanımı

Yönetim Merkezi » Modifikasyon Ayarları » ÇeşitliSağ tıklama devre dışı bırakmayı etkinleştirmek için
1 - Sağ tıklamayı devre dışı bırakmak için belirli üye grupları Bu Seçeneği İşaretleyin.

Belirli yerlerde sağ tıklama devre dışı olmasın isterseniz
2 - Eğer belirli eylemleri devre dışı bırakmak istiyorsanız ayarlayın kısmına yazın.
Örneğin; login yazarsanız Giriş Yap sayfasında sağ tıklama devre dışı kalmayacaktır. Sağ tıklama yapabilirsiniz.


Eğer sağ tıklayınca hata mesajı çıkmasını istiyorsanız
3 - Hata olarak özel bir mesaj göster Seçeneğini işaretleyin


4 - Özel mesaj yazın (Bunu boş bırakabilirsiniz) kısmına mesajınızı yazın.


Gerekli üye izinlerini ayarlayın.
Yönetim Merkezi » İzinler » Üye Grubuna Göre İzinler

Sağ Tıklama seçili değilse sağ tıklama devre dışı kalır, seçerseniz bu üye grubundaki kullanıcılar sağ tıklama iznini kullanabilirler.


Resimler klasörü korumasıKurulum

Modifications.turkish.php
Bul
?>

Üstüne Ekle

// Disable Right Click BY: NIBOGO
$txt['arrange_drc'] = 'Sað týklamayý devre dýþý býrakmak için belirli üye gruplarý';
$txt['drc_msg'] = 'Hata olarak özel bir mesaj göster';
$txt['drc_message2'] = 'Üzgünüz, sað týklamayý kullanamazsýnýz';
$txt['drc_title'] = 'Özel mesaj yazýn (Bunu boþ býrakabilirsiniz)';
$txt['drc_exception'] = 'Eðer belirli eylemleri devre dýþý býrakmak istiyorsanýz ayarlayýn <br /><span class="smalltext">Her eylemi virgül ile ayýrýn (login,register,..)</span>';
$txt['permissionname_right_click'] = 'Sað Týklama';
$txt['permissionhelp_right_click'] = 'Eðer belirli kullanýcýlar bu üye grubunda ise forumda sað týklama iznini kullanabilirler.';


Help.turkish.php
Bul
?>

Üstüne Ekle

// Disable Right Click BY: NIBOGO
$helptxt['drc_msg'] = 'Eðer sað týklama yapma izni olmayan bir kullanýcý için özel bir mesaj göstermek isterseniz bu seçeneði iþaretleyin';
$helptxt['drc_title'] = 'Hata olarak özel mesaj göstermeyi istiyorsanýz yazýn';


Help.turkish-utf8.php
Bul
?>

Üstüne Ekle

// Disable Right Click BY: NIBOGO
$helptxt['drc_msg'] = 'Eğer sağ tıklama yapma izni olmayan bir kullanıcı için özel bir mesaj göstermek isterseniz bu seçeneği işaretleyin';
$helptxt['drc_title'] = 'Hata olarak özel mesaj göstermeyi istiyorsanız yazın';


Modifications.turkish-utf8.php
Bul
?>

Üstüne Ekle

// Disable Right Click BY: NIBOGO
$txt['arrange_drc'] = 'Sağ tıklamayı devre dışı bırakmak için belirli üye grupları';
$txt['drc_msg'] = 'Hata olarak özel bir mesaj göster';
$txt['drc_message2'] = 'Üzgünüz, sağ tıklamayı kullanamazsınız';
$txt['drc_title'] = 'Özel mesaj yazın (Bunu boş bırakabilirsiniz)';
$txt['drc_exception'] = 'Eğer belirli eylemleri devre dışı bırakmak istiyorsanız ayarlayın <br /><span class="smalltext">Her eylemi virgül ile ayırın (login,register,..)</span>';
$txt['permissionname_right_click'] = 'Sağ Tıklama';
$txt['permissionhelp_right_click'] = 'Eğer belirli kullanıcılar bu üye grubunda ise forumda sağ tıklama iznini kullanabilirler.';

Sculptor


Advertisement: