Advertisement:

Author Topic: Gelişmiş Top 10 - For 2.0  (Read 28162 times)

Offline ayesoft

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 909
 • Gender: Male
 • ayesoft
  • dizi izle
Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« on: November 28, 2008, 04:16:02 AM »
2.0 Sürümü İçin Yağız ın Yaptığı Moda 2 Yeni Şey Ekledim Heralde Herkez Gelişmiş Olsun İstiyordu Yada Ben Öyle Anladım.
boardindex.php de bulun
Code: [Select]
    $context['page_title'] = sprintf($txt['forum_index'], $context['forum_name']);
}

Bununla Değiştirin
Code: [Select]

    $context['page_title'] = sprintf($txt['forum_index'], $context['forum_name']);
 smfciyiz_biz_full_top_10();
}

function smfciyiz_biz_full_top_10()
{
 global $context, $smcFunc, $txt, $db_prefix, $scripturl, $modSettings, $user_info, $settings, $sourcedir;

 //en çok konu açan

 //en çok konu açan bitişi

   //en çok cevaplanan konular
// Topic replies top 10.
    $topic_reply_result = $smcFunc['db_query']('', '
        SELECT m.subject, t.num_replies, t.id_board, t.id_topic, b.name
        FROM {db_prefix}topics AS t
            INNER JOIN {db_prefix}messages AS m ON (m.id_msg = t.id_first_msg)
            INNER JOIN {db_prefix}boards AS b ON (b.id_board = t.id_board' . (!empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] > 0 ? '
            AND b.id_board != {int:recycle_board}' : '') . ')
        WHERE {query_see_board}' . (!empty($topic_ids) ? '
            AND t.id_topic IN ({array_int:topic_list})' : ($modSettings['postmod_active'] ? '
            AND t.approved = {int:is_approved}' : '')) . '
        ORDER BY t.num_replies DESC
        LIMIT 10',
        array(
            'topic_list' => $topic_ids,
            'recycle_board' => $modSettings['recycle_board'],
            'is_approved' => 1,
        )
    );
    $context['top_topics_replies'] = array();
    $max_num_replies = 1;
    while ($row_topic_reply = $smcFunc['db_fetch_assoc']($topic_reply_result))
    {
        censorText($row_topic_reply['subject']);

        $context['top_topics_replies'][] = array(
            'id' => $row_topic_reply['id_topic'],
            'board' => array(
                'id' => $row_topic_reply['id_board'],
                'name' => $row_topic_reply['name'],
                'href' => $scripturl . '?board=' . $row_topic_reply['id_board'] . '.0',
                'link' => '<a href="' . $scripturl . '?board=' . $row_topic_reply['id_board'] . '.0">' . $row_topic_reply['name'] . '</a>'
            ),
            'subject' => $row_topic_reply['subject'],
            'num_replies' => $row_topic_reply['num_replies'],
            'href' => $scripturl . '?topic=' . $row_topic_reply['id_topic'] . '.0',
            'link' => '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $row_topic_reply['id_topic'] . '.0">' . $row_topic_reply['subject'] . '</a>'
        );

        if ($max_num_replies < $row_topic_reply['num_replies'])
            $max_num_replies = $row_topic_reply['num_replies'];
    }
    $smcFunc['db_free_result']($topic_reply_result);

    foreach ($context['top_topics_replies'] as $i => $topic)
    {
        $context['top_topics_replies'][$i]['post_percent'] = round(($topic['num_replies'] * 100) / $max_num_replies);
        $context['top_topics_replies'][$i]['num_replies'] = comma_format($context['top_topics_replies'][$i]['num_replies']);
    }


//en çok cevaplanana konular bitiş// Topic views top 10.
    $topic_view_result = $smcFunc['db_query']('', '
        SELECT m.subject, t.num_views, t.id_board, t.id_topic, b.name
        FROM {db_prefix}topics AS t
            INNER JOIN {db_prefix}messages AS m ON (m.id_msg = t.id_first_msg)
            INNER JOIN {db_prefix}boards AS b ON (b.id_board = t.id_board' . (!empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] > 0 ? '
            AND b.id_board != {int:recycle_board}' : '') . ')
        WHERE {query_see_board}' . (!empty($topic_ids) ? '
            AND t.id_topic IN ({array_int:topic_list})' : ($modSettings['postmod_active'] ? '
            AND t.approved = {int:is_approved}' : '')) . '
        ORDER BY t.num_views DESC
        LIMIT 10',
        array(
            'topic_list' => $topic_ids,
            'recycle_board' => $modSettings['recycle_board'],
            'is_approved' => 1,
        )
    );
    $context['top_topics_views'] = array();
    $max_num_views = 1;
    while ($row_topic_views = $smcFunc['db_fetch_assoc']($topic_view_result))
    {
        censorText($row_topic_views['subject']);

        $context['top_topics_views'][] = array(
            'id' => $row_topic_views['id_topic'],
            'board' => array(
                'id' => $row_topic_views['id_board'],
                'name' => $row_topic_views['name'],
                'href' => $scripturl . '?board=' . $row_topic_views['id_board'] . '.0',
                'link' => '<a href="' . $scripturl . '?board=' . $row_topic_views['id_board'] . '.0">' . $row_topic_views['name'] . '</a>'
            ),
            'subject' => $row_topic_views['subject'],
            'num_views' => $row_topic_views['num_views'],
            'href' => $scripturl . '?topic=' . $row_topic_views['id_topic'] . '.0',
            'link' => '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $row_topic_views['id_topic'] . '.0">' . $row_topic_views['subject'] . '</a>'
        );

        if ($max_num_views < $row_topic_views['num_views'])
            $max_num_views = $row_topic_views['num_views'];
    }
    $smcFunc['db_free_result']($topic_view_result);

    foreach ($context['top_topics_views'] as $i => $topic)
    {
        $context['top_topics_views'][$i]['post_percent'] = round(($topic['num_views'] * 100) / $max_num_views);
        $context['top_topics_views'][$i]['num_views'] = comma_format($context['top_topics_views'][$i]['num_views']);
    }


 //mesaj sayısı üyeler
 
  // Poster top 10.
   $members_result = $smcFunc['db_query']('', '
      SELECT id_member, real_name, posts
      FROM {db_prefix}members
      WHERE posts > {int:no_posts}
      ORDER BY posts DESC
      LIMIT 10',
      array(
         'no_posts' => 0,
      )
   );
   $context['top_posters'] = array();
   $context['MemberColor_ID_MEMBER'] = array();
   while ($row_members = $smcFunc['db_fetch_assoc']($members_result))
   {
      $context['top_posters'][] = array(
         'name' => $row_members['real_name'],
         'id' => $row_members['id_member'],
         'num_posts' => $row_members['posts'],
         'href' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'],
         'link' => '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'] . '">' . $row_members['real_name'] . '</a>'
      );
        if (!empty($modSettings['MemberColorStats']) && !empty($row_members['id_member']))
         $context['MemberColor_ID_MEMBER'][$row_members['id_member']] = $row_members['id_member'];
   }
   $smcFunc['db_free_result']($members_result);

   if (!empty($modSettings['latestMember']) && !empty($modSettings['MemberColorLatestMember']))
      $context['MemberColor_ID_MEMBER'][$modSettings['latestMember']] = $modSettings['latestMember'];

   //Yeah baby give me some colors =).
   if (!empty($context['MemberColor_ID_MEMBER'])) {
      //Now Load the Missing global
      global $user_profile;
      loadMemberData($context['MemberColor_ID_MEMBER']);
      $cmemcolid = NULL;
      if (!empty($modSettings['MemberColorStats'])) {
         // First the Top Posters =)
         foreach($context['top_posters'] as $key => $value) {
            $cmemcolid = $context['top_posters'][$key]['id'];
            $profile = &$user_profile[$cmemcolid];
            if(!empty($profile['member_group_color']) || !empty($profile['post_group_color']))
               $context['top_posters'][$key]['link'] = '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $profile['id_member'] . '" title="' . $txt['profile_of'] . ' ' . $profile['real_name'] . '"><span style="color:'.(!empty($profile['member_group_color']) ? $profile['member_group_color'] : $profile['post_group_color']).';">' . $profile['real_name'] . '</span></a>';
         }
         // First the Top Starter =)
         foreach($context['top_starters'] as $key => $value) {
            $cmemcolid = $context['top_starters'][$key]['id'];
            $profile = &$user_profile[$cmemcolid];
            if(!empty($profile['member_group_color']) || !empty($profile['post_group_color']))
               $context['top_starters'][$key]['link'] = '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $profile['id_member'] . '" title="' . $txt['profile_of'] . ' ' . $profile['real_name'] . '"><span style="color:'.(!empty($profile['member_group_color']) ? $profile['member_group_color'] : $profile['post_group_color']).';">' . $profile['real_name'] . '</span></a>';
         }
         // First the Top Onliner =)
         foreach($context['top_time_online'] as $key => $value) {
            $cmemcolid = $context['top_time_online'][$key]['id'];
            $profile = &$user_profile[$cmemcolid];
            if(!empty($profile['member_group_color']) || !empty($profile['post_group_color']))
               $context['top_time_online'][$key]['link'] = '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $profile['id_member'] . '" title="' . $txt['profile_of'] . ' ' . $profile['real_name'] . '"><span style="color:'.(!empty($profile['member_group_color']) ? $profile['member_group_color'] : $profile['post_group_color']).';">' . $profile['real_name'] . '</span></a>';
         }
      }
      if (!empty($modSettings['latestMember']) && !empty($modSettings['MemberColorLatestMember'])) {
         $profile = &$user_profile[$modSettings['latestMember']];
         if(!empty($profile['member_group_color']) || !empty($profile['post_group_color']))
            $context['latest_member']['link'] = '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $profile['id_member'] . '" title="' . $txt['profile_of'] . ' ' . $profile['real_name'] . '"><span style="color:'.(!empty($profile['member_group_color']) ? $profile['member_group_color'] : $profile['post_group_color']).';">' . $profile['real_name'] . '</span></a>';
      }
   }
   //mesaj sayısı bitiş

//en çok görüntülenen konular bitiş
   // Newest members top 10
   $members_result =  $smcFunc['db_query']('', '
      SELECT id_member, real_name, posts
      FROM {db_prefix}members
      ORDER BY id_member DESC
      LIMIT 10',
      array(
      )
   );
   $context['new_members'] = array(); //www.smfciyiz.biz
   while ($row_members = $smcFunc['db_fetch_assoc']($members_result))
   {
      $context['new_members'][] = array(
         'name' => $row_members['real_name'],
         'id' => $row_members['id_member'],
         'href' => $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'],
         'link' => '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $row_members['id_member'] . '">' . $row_members['real_name'] . '</a>'
      );
   }
   $smcFunc['db_free_result']($members_result);

       // Retrieve the latests posts if the theme settings require it.
    if (isset($settings['number_recent_posts']) && $settings['number_recent_posts'] > 1)
    {
        $latestPostOptions = array(
            'number_posts' => $settings['number_recent_posts'],
        );
        $context['latest_posts'] = cache_quick_get('boardindex-latest_posts:' . md5($user_info['query_wanna_see_board'] . $user_info['language']), 'Subs-Recent.php', 'cache_getLastPosts', array($latestPostOptions));
    }
}

Boardindex.template.php de Bulun
Code: [Select]
function template_info_center()
{
    global $context, $settings, $options, $txt, $scripturl, $modSettings;

Altına Ekleyin
Code: [Select]
// TopXStats by_yağız
   echo '
   <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="bordercolor">
      <tr>
         <td width="100%" colspan="4" class="catbg" height="24">Istatistikler - Top 10</td>
      </tr>
      <tr class="titlebg">
         <td width=25%><span class="smalltext">En çok Mesaj Gönderenler</span></td>
         <td width=25%><span class="smalltext">Yeni üyeler</span></td>
         <td width=50%><span class="smalltext">Son Mesajlar</span></td>
      </tr>
      <tr class="windowbg2">
         <td width="25%" valign="top">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td class="windowbg2"><b><span class="smalltext">Üye:</span></b></td>
                  <td class="windowbg2" align="right"><b><span class="smalltext">Mesaj:</span></b></td>
               </tr>';
      foreach ($context['top_posters'] as $poster)
      {
         echo '
               <tr>
                  <td class="windowbg2" ><span class="smalltext">', $poster['link'], '</span></td>
                  <td class="windowbg2" align="right"><span class="smalltext">', $poster['num_posts'], '</span></td>
               </tr>';
      }
         echo '
            </table>
         </td>
            <td width="20%" valign="top">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td class="windowbg2"><b><span class="smalltext">Üye:</span></b></td>
               </tr>';
      foreach ($context['new_members'] as $poster)
      {
         echo '
               <tr>
                  <td class="windowbg2" valign="top"><span class="smalltext">',$poster['link'], '</span></td>
               </tr>';
      }
         echo '
            </table>
         </td>
         <td width="50%" valign="top">';
      // Show lots of posts.
      if (!empty($context['latest_posts']))
      {
         echo '
            <table width="100%">
               <tr class="windowbg2">
                  <td width="42%"><b><span class="smalltext">Konu:</span></b></td>
                  <td width="22%"><b><span class="smalltext">Gönderen:</span></b></td>
                  <td width="36%"><b><span class="smalltext">Tarih:</span></b></td>
               </tr>';
         foreach ($context['latest_posts'] as $poster)
            echo '
               <tr>
                  <td class="windowbg2" valign="top" ><span class="smalltext"><a href="',$poster['href'],'">', $poster['short_subject'], '</a></span></td>
                  <td class="windowbg2" valign="top"><span class="smalltext">', $poster['poster']['link'], '</span></td>
                  <td class="windowbg2" valign="top"><span class="smalltext">', $poster['time'], '</span></td>
               </tr>';
            echo '
            </table>';
      }
      echo '
         </td>
      </tr>';

//popülerite
echo'
      <tr>
                <td class="titlebg" colspan="2" width="50%"><span class="smalltext"><b>Top10 Konu (ileti)</b></span></td>
                <td class="titlebg" width="50%"><span class="smalltext"><b>Top10 Konu (gösterim)</b></span></td>
            </tr><tr>
                <td class="windowbg2" colspan="2" width="50%" valign="top">
                    <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
    foreach ($context['top_topics_replies'] as $topic)
        echo '
                        <tr>
                            <td width="60%" valign="top"><span class="smalltext">', $topic['link'], '</span></td>
                            <td width="20%" align="left" valign="top"><span class="smalltext">', $topic['num_replies'] > 0 ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/bar.gif" width="' . $topic['post_percent'] . '" height="15" alt="" />' : '&nbsp;', '</span></td>
                            <td width="20%" align="right" valign="top"><span class="smalltext">', $topic['num_replies'], '</span></td>
                        </tr>';
    echo '
                    </table>
                </td>
                <td class="windowbg2" width="50%" valign="top">
                    <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
    foreach ($context['top_topics_views'] as $topic)
        echo '
                        <tr>
                            <td width="60%" valign="top"><span class="smalltext">', $topic['link'], '</span></td>
                            <td width="20%" align="left" valign="top"><span class="smalltext">', $topic['num_views'] > 0 ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/bar.gif" width="' . $topic['post_percent'] . '" height="15" alt="" />' : '&nbsp;', '</span></td>
                            <td width="20%" align="right" valign="top"><span class="smalltext">', $topic['num_views'], '</span></td>
                        </tr>';
    echo '
                    </table>
                </td>
            </tr>
   </table>';

    // Info center collapse object.
    echo '
    <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[
        // And create the info center object.
        var infoHeader = new smfToggle("upshrinkIC", ', empty($options['collapse_header_ic']) ? 'false' : 'true', ');
        infoHeader.useCookie(', $context['user']['is_guest'] ? 1 : 0, ');
        infoHeader.setOptions("collapse_header_ic", "', $context['session_id'], '");
        infoHeader.addToggleImage("upshrink_ic", "/collapse.gif", "/expand.gif");
        infoHeader.addTogglePanel("upshrinkHeaderIC");
    // ]]></script>';

    // Here's where the "Info Center" starts...
    echo '
    <div class="tborder clearfix" id="infocenterframe">
        <h3 class="catbg headerpadding">
            <a href="#" onclick="infoHeader.toggle(); return false;"><img id="upshrink_ic" src="', $settings['images_url'], '/', empty($options['collapse_header_ic']) ? 'collapse.gif' : 'expand.gif', '" alt="*" title="', $txt['upshrink_description'], '" style="margin-right: 2ex;" align="right" /></a>
            ', sprintf($txt['info_center_title'], $context['forum_name']), '
        </h3>
        <div id="upshrinkHeaderIC"', empty($options['collapse_header_ic']) ? '' : ' style="display: none;"', '>';

    // This is the "Recent Posts" bar.
    if (!empty($settings['number_recent_posts']))
    {
        echo '
            <div class="infocenter_section">
                <h4 class="headerpadding titlebg">', $txt['recent_posts'], '</h4>
                <div class="windowbg">
                    <p class="section">
                        <a href="', $scripturl, '?action=recent"><img src="', $settings['images_url'], '/post/xx.gif" alt="', $txt['recent_posts'], '" /></a>
                    </p>
                    <div class="windowbg2 sectionbody hslice" id="recent_posts_content"><div class="entry-title" style="display: none;">', $context['forum_name_html_safe'], ' - ', $txt['recent_posts'], '</div><div class="entry-content" style="display: none;"><a rel="feedurl" href="', $scripturl, '?action=.xml;type=webslice">', $txt['subscribe_webslice'], '</a></div>';

        // Only show one post.
        if ($settings['number_recent_posts'] == 1)
        {
            // latest_post has link, href, time, subject, short_subject (shortened with...), and topic. (its id.)
            echo '
                        <strong><a href="', $scripturl, '?action=recent">', $txt['recent_posts'], '</a></strong>
                        <p id="infocenter_onepost" class="smalltext">
                                ', $txt['recent_view'], ' &quot;', $context['latest_post']['link'], '&quot; ', $txt['recent_updated'], ' (', $context['latest_post']['time'], ')<br />
                        </p>';
        }
        // Show lots of posts.
        elseif (!empty($context['latest_posts']))
        {
            echo '
                        <dl id="infocenter_recentposts" class="middletext">';

            /* Each post in latest_posts has:
                    board (with an id, name, and link.), topic (the topic's id.), poster (with id, name, and link.),
                    subject, short_subject (shortened with...), time, link, and href. */
            foreach ($context['latest_posts'] as $post)
                echo '
                            <dt><strong>', $post['link'], '</strong> ', $txt['by'], ' ', $post['poster']['link'], ' (', $post['board']['link'], ')</dt>
                            <dd>', $post['time'], '</dd>';
            echo '
                        </dl>';
        }
        echo '
                    </div>
                </div>
            </div>';
    }

Fazla Özenmedim Ama Yapı Olarak Düzeltilebilir Geliştirilebilir Hata Varsa Onuda Denemedim Hataları Yazın Düzeltelim

ORJİNAL KONU İÇİN TIKLAYIN

Offline Özgür

 • SMF Hero
 • ******
 • Posts: 3,926
 • Gender: Male
 • Özgür | jQuery Lover
  • ozgurce on Facebook
  • @ozgurce on Twitter
  • Özgür Yalçın
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #1 on: November 29, 2008, 05:39:51 PM »
Teşekkürler.
So Long

Offline KCA

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 89
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #2 on: August 03, 2009, 11:12:14 AM »
   $context['page_title'] = sprintf($txt['forum_index'], $context['forum_name']);
}

bunlar bulamadim  boarindex.php de yok diyor.

Offline Gurbet_42

 • Sophist Member
 • *****
 • Posts: 1,327
 • Gender: Male
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #3 on: August 03, 2009, 01:52:19 PM »
$context['page_title']

böyle ara bir de.

Offline KCA

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 89
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #4 on: August 03, 2009, 09:33:19 PM »
arattim ama  onlardan hic birini bulamadi.


Offline Yağız...

 • SMF Super Hero
 • *******
 • Posts: 10,811
 • Gender: Male
  • MMO Browser
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #5 on: August 04, 2009, 05:04:09 AM »
Doğru dosyada aradığınızdan emin misiniz?

Offline KCA

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 89
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #6 on: August 04, 2009, 08:45:45 AM »
yagız evet dogru dosyadan arattim.forumda cok sayida modul yuklu olmasindan olabilirmi onlardan biri bunu degistirmiş olabilirmi?

Offline pєКєя `|®|

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 169
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #7 on: August 26, 2009, 02:09:27 PM »
teşekkürler

Offline yakup efe

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 39
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #8 on: April 29, 2010, 03:12:40 AM »
Boardindex.php diye bir dosya yok arkadaşlar.

Offline my_wuslat

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 441
 • Gender: Male
  • muslumanahmedduman on Facebook
  • Dua Hazinesi
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #9 on: April 29, 2010, 03:48:54 AM »
sitemizde  ThankOMatic20RC1.3_for_2.0_RC2.zip   paketi kurulu, en fazla teşekkür alan 10 üyeyi top 10 daki karma ile nasıl değişiriz...

Offline KeSaiR

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 28
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #10 on: June 13, 2010, 05:36:39 PM »
değişiklikleri yapınca sitenin eski istatistikleriyle beraber çıkıyor.  onları nasıl kaldırabilirim?

Offline sevdaligul

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 201
  • Sevdali Bir Site
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #11 on: June 13, 2010, 08:51:16 PM »
emeğine sağlık teşekkürler

Offline yamyamix

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #12 on: July 05, 2010, 05:38:19 PM »
Arkadaşlar bu tyop 10 istatistikte normal konuyu açıyorsun son mesajlarda çıkıyor sonra o açtığın konuya cevap yazınca biri ynt:konu diye çıkıyor bunu kapatamaz mıyız acaba

Offline bilasdem

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 585
 • Gender: Male
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #13 on: October 28, 2010, 04:42:52 AM »
arkadaşlar resimdede göründüğü gibi bilgi merkezi 2 tane çıkıyor onun bir tanesini nasıl sileriz
şu an localde çalışaçağım

Offline smhcn

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #14 on: July 11, 2011, 07:13:24 AM »
gzl paylaşm tşk

Offline AS21

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 163
 • Gender: Male
  • TÜRKİYE ENGELLİLER PLATFORMU
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #15 on: July 25, 2011, 11:48:27 AM »
Teşekkürler... 2.0 RC 3 te top 10 u yukarıya nasıl alırız...?
SMF 2.0 RC3 KULLANIYORUM.

Offline bolubeyi61

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 758
 • Gender: Male
  • Spina Bifida Turkey
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #16 on: July 25, 2011, 05:18:29 PM »
Arama yapın cevabı var.

Offline AS21

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 163
 • Gender: Male
  • TÜRKİYE ENGELLİLER PLATFORMU
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #17 on: July 26, 2011, 02:10:51 PM »
Arama yapın cevabı var.
bulsaydım yazmazdım hocam bulmadım veya iyi arama yapamadım ?
SMF 2.0 RC3 KULLANIYORUM.

Offline AS21

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 163
 • Gender: Male
  • TÜRKİYE ENGELLİLER PLATFORMU
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #18 on: August 02, 2011, 11:00:26 AM »
//Güncel...
SMF 2.0 RC3 KULLANIYORUM.

Offline AS21

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 163
 • Gender: Male
  • TÜRKİYE ENGELLİLER PLATFORMU
Re: Gelişmiş Top 10 - For 2.0
« Reply #19 on: August 10, 2011, 02:56:50 PM »
//Güncel...
SMF 2.0 RC3 KULLANIYORUM.