News:

Wondering if this will always be free?  See why free is better.

Main Menu

Country Flags

Started by Joro711, November 27, 2010, 03:47:29 AM

Previous topic - Next topic

Joro711

Имам инсталиран форум SMF 1.1.12 и когато се опитам да инсталирам този мод, получавам бял екран с 3 неразбираеми символа в горния ляв ъгъл. Някой има ли представа къде е проблема?

Advertisement: