Добавяне бутони за споделяне в Туитър и Фейсбук за SMF 2.0 RC3

Started by Mavar, March 27, 2011, 06:50:59 PM

Previous topic - Next topic

Mavar

Тъй като няма читав мод за споделяне в социалните мрежи за SMF 2.0 RC3 реших да поправя това...  Отивате в Themes/default или core и намирате Display.template.php. Там трябва да намерите следните редове

// Show the topic information - icon, subject, etc.
echo '
<div id="forumposts" class="tborder">
<h3 class="catbg3">
<img src="', $settings['images_url'], '/topic/', $context['class'], '.gif" align="bottom" alt="" />


След като вече сте ги намерили трябва да ги замените със следният код:

// Show the topic information - icon, subject, etc.
echo '
<div id="forumposts" class="tborder">
<h3 class="catbg3">
<img src="', $settings['images_url'], '/topic/', $context['class'], '.gif" align="bottom" alt="" />
<a href="http://twitter.com/home?status=', $message['subject'], ' {', $scripturl, '?topic=', $context['current_topic'], '} http://Адрес на сайта/" target="_blank"><img src="http://Адрес на изображението/twitter.png" title="Share on Twitter"></a>  <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=', $scripturl, '?topic=', $context['current_topic'], '" target="_blank"><img src="http://Адрес на изображението/facebook.png" title="Share on Facebook "></a></td><td align="left" valign="middle">


Резултатът който се получава се вижда на изображението...




@Bogo

Има доста модули за споделяне в социалните мрежи, но за някои бг няма, като свежо...

ето един http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=2111







Advertisement: