Ελληνική μετάφραση του Related Topics

Started by vkot, September 11, 2011, 02:40:15 AM

Previous topic - Next topic

vkot

Related Topics 1.4 (Σχετικά θέματα)
http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=189

Σημείωση: Προτείνεται η προσθήκη των ελληνικών μέσα στο πακέτο ΠΡΙΝ εγκατασταθεί. Απλά, εξάγετε το σχετικό αρχείο γλώσσσας από το .zip, τροποποιήστε το, και επανεισάγετέ το.

Αν χρησιμοποιείτε utf8, προσθέστε τo παρακάτω στo language.xml, ΠΡΙΝ απο την τελευταια γραμμη ( </modification> ):


<file name="$languagedir/Modifications.greek-utf8.php" error="skip">
<operation>
<search position="end" />
<add><![CDATA[
// Added by Related Topics
$txt['admin_related_topic'] = 'Σχετικά θέματα';
$txt['admin_related_topics_information'] = 'Πληροφορίες';
$txt['admin_related_topics_settings'] = 'Ρυθμίσεις';
$txt['admin_related_topics_methods'] = 'Μέθοδοι';

$txt['related_topics_admin_title'] = 'Σχετικά θέματα';
$txt['related_topics_admin_desc'] = '';

$txt['related_latest_news'] = 'Τελευταία νέα';
$txt['related_news_unable_to_connect'] = 'Αδυναμία σύνδεσης στο <a href="http://www.smfarcade.info">SMFArcade.info</a> για τα τελευταία νέα...';
$txt['related_version_info'] = 'Πληροφορίες έκδοσης';
$txt['related_installed_version'] = 'Εγκατεστημένη έκδοση';
$txt['related_latest_version'] = 'Τελευταία έκδοση';

$txt['related_topics_settings_title'] = 'Σχετικά θέματα';

$txt['related_topics_methods_title'] = 'Μέθοδοι';
$txt['related_topics_methods'] = 'Επιλογή μεθόδων που θα χρησιμοποιούνται για την εύρεση των σχετικών θεμάτων <div class="smalltext">Επαναδημιουργία του index είναι απαραίτητη μετά από την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων settings</div>';

$txt['related_topics_index'] = 'Index';
$txt['related_topics_rebuild'] = 'Επαναδημιουργία Indexes';
$txt['related_topics_rebuild_desc'] = 'Χρησιμοποιείστε το μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων ή για την δημιουργία του αρχικού cache';

$txt['relatedFulltext'] = 'Fulltext';

$txt['relatedTopicsEnabled'] = 'Ενεργοποίηση Related Topics';
$txt['relatedTopicsCount'] = 'Πόσα σχετικά θέματα να εμφανίζονται';
$txt['relatedIgnoredboards'] = 'Πίνακες που θα αγνοούνται <div class="smalltext">id πινάκων, διαχωρισμένα με κόμμα</div>';

$txt['no_methods_selected'] = 'Δεν επιλέξατε ποια μέθοδος θα χρησιμοποιείται για την εύρεση των σχετικών θεμάτων';

$txt['related_topics'] = 'Σχετικά θέματα';
// END Added by Related Topics]]></add>
</operation>
</file>


Αν ΔΕΝ χρησιμοποιείτε utf8 προσθέστε όπως παραπάνω, αφού πρώτα αφαιρέσετε το -utf8 από το Modifications.greek-utf8.php που εμφανίζεται μέσα στον κώδικα.
For specialized SMF installation/customization, Web Development, Linux Server Administration, click here.
Για εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παραπάνω, πατήστε εδώ.

Advertisement: