• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.
December 03, 2021, 02:29:24 AM

News:

Bored?  Looking to kill some time?  Want to chat with other SMF users?  Join us in IRC chat or Discord


Traducció al català de la versió 1.1 rc2

Started by albert33, February 05, 2006, 05:00:38 PM

Previous topic - Next topic

albert33

Hola,
volia saber si sortirà la versió 1.1rc2 traduïda al català, i en cas afirmatiu, si hi ha alguna previsió.

Bona feina, felicitats!
Albert 33

C.D.Team

Ens queda acabar la ajuda, ja que es totalment nova i teniem que començar desde 0 :-\

albert33

Albert 33

Advertisement: