News:

Want to get involved in developing SMF, then why not lend a hand on our github!

Main Menu

От CP12521 към UTF8

Started by Killop, February 15, 2013, 12:07:22 PM

Previous topic - Next topic

Killop

Здравейте,
Имам един СМФ форум 1.1.18, който е на СР1251 и искам да го направя UTF-8 опитвах някакви варианти, като едитване на msql-a с Notepad++ в UTF8 без BOM,
В Settings.php се добавих ред
$db_character_set = 'utf8';
в края преди затварящия ?>
В таблицата smf_settings добавих ред със стойности: global_character_set, UTF-8
Всичко стана както трябва освен съдържанието заглавията на темите и мненията на потребителите. Те ми излизат ето така: Ñúâåòè, òåíäåíöèè, âúïðîñè è îòãîâîðè çà íåùàòà, êîèòî Âè âúëíóâàò  (те все още са си на СР1251?!?!)
Някой може ли да ми каже как да го фиксирам??? Или ако не съм направил нещо както трябва да ме поправи моля.

Hristo

Не ми се е налагало да конвертирам и нямам опит в това, затова само ще ти дам няколко линка, които може и да не си намерил:
http://wiki.simplemachines.org/smf/UTF-8_Readme#How_to_convert_to_UTF-8
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=472777.0
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=140917.0

Advertisement: