نمایش تاریخ تولد در عضویت

Started by Mr. Pedram, March 31, 2013, 03:24:33 PM

Previous topic - Next topic

Mr. Pedram

Birthdate On Registration v1.0
نمایش تاریخ تولد در عضویت!

دانلود

سازگاری
SMF 2.0

سازنده: Mr. Pedram


This mod is licensed under a CC BY-NC-ND 3.0
My Modifications:
» Loading For SMF
» Buddies Block
» Redirect Links
» Birthdate On Registration
» PM Warning
» Instagram
» Add Table,Td,Tr Button
» Search Topic & Board Button
Browse All...

Raiden Ninja

سلام ببخشید من کاربر تازه وارد هستم واسه نصب این بسته باید چجوری نصبش کنم تو هاست؟کدوم پوشه هست؟اگه نیست باید خودم پوشه اضافه کنم؟

Mr. Pedram

Quote from: Raiden Ninja on September 19, 2013, 06:41:04 AM
سلام ببخشید من کاربر تازه وارد هستم واسه نصب این بسته باید چجوری نصبش کنم تو هاست؟کدوم پوشه هست؟اگه نیست باید خودم پوشه اضافه کنم؟

سلام، از طریق کنترل پنل مدیریت، نصب بسته ها
My Modifications:
» Loading For SMF
» Buddies Block
» Redirect Links
» Birthdate On Registration
» PM Warning
» Instagram
» Add Table,Td,Tr Button
» Search Topic & Board Button
Browse All...

Advertisement: