نمایش صحیح فایل پیوست چگونه است؟

Started by farshid_mi, November 02, 2013, 04:33:16 PM

Previous topic - Next topic

farshid_mi

اعضای گرامی
از عکس پیوست مشاهده می فرمایید که  در هنگام نمایش فایل پیوست مشکل به ریختن نوشته وجود دارد که گمان می کنم به خاطر وجود علامت پرانتز باشد
خواهشمند است که در صورت امکان راهنمایی کنید که چگونه می توان آنرا درست کرد و یا علامت پرانتز را از کدام فایل می توان حذف کرد.

عکس :


mrtarkhan

هرچند نباید اینجوری باشه ولی به گمانم مشکل در راست چین نبودن این قسمت هستش. قبل از هر کاری بک آپ بگیر چون تست نکردم و نتیجه ش به عهده خودتونه. امیدوارم جواب بده. کد زیر رو تو فایل Display.template.php قالب پیدا کن:
// Assuming there are attachments...
if (!empty($message['attachment']))
{
echo '
<div id="msg_', $message['id'], '_footer" class="attachments smalltext">
<div style="overflow: ', $context['browser']['is_firefox'] ? 'visible' : 'auto', ';">';

$last_approved_state = 1;
foreach ($message['attachment'] as $attachment)
{
// Show a special box for unapproved attachments...
if ($attachment['is_approved'] != $last_approved_state)
{
$last_approved_state = 0;
echo '
<fieldset>
<legend>', $txt['attach_awaiting_approve'];

if ($context['can_approve'])
echo '&nbsp;[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=all;mid=', $message['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['approve_all'], '</a>]';

echo '</legend>';
}

if ($attachment['is_image'])
{
if ($attachment['thumbnail']['has_thumb'])
echo '
<a href="', $attachment['href'], ';image" id="link_', $attachment['id'], '" onclick="', $attachment['thumbnail']['javascript'], '"><img src="', $attachment['thumbnail']['href'], '" alt="" id="thumb_', $attachment['id'], '" /></a><br />';
else
echo '
<img src="' . $attachment['href'] . ';image" alt="" width="' . $attachment['width'] . '" height="' . $attachment['height'] . '"/><br />';
}
echo '
<a href="' . $attachment['href'] . '"><img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/clip.gif" align="middle" alt="*" />&nbsp;' . $attachment['name'] . '</a> ';

if (!$attachment['is_approved'] && $context['can_approve'])
echo '
[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=approve;aid=', $attachment['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['approve'], '</a>]&nbsp;|&nbsp;[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=reject;aid=', $attachment['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['delete'], '</a>] ';
echo '
(', $attachment['size'], ($attachment['is_image'] ? ', ' . $attachment['real_width'] . 'x' . $attachment['real_height'] . ' - ' . $txt['attach_viewed'] : ' - ' . $txt['attach_downloaded']) . ' ' . $attachment['downloads'] . ' ' . $txt['attach_times'] . '.)<br />';
}


اینو جایگزین کن:

// Assuming there are attachments...
if (!empty($message['attachment']))
{
echo '
<div id="msg_', $message['id'], '_footer" class="attachments smalltext">
<div style="overflow: ', $context['browser']['is_firefox'] ? 'visible' : 'auto', ';">';

$last_approved_state = 1;
foreach ($message['attachment'] as $attachment)
{
// Show a special box for unapproved attachments...
if ($attachment['is_approved'] != $last_approved_state)
{
$last_approved_state = 0;
echo '
<fieldset>
<legend>', $txt['attach_awaiting_approve'];

if ($context['can_approve'])
echo '&nbsp;[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=all;mid=', $message['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['approve_all'], '</a>]';

echo '</legend>';
}

if ($attachment['is_image'])
{
if ($attachment['thumbnail']['has_thumb'])
echo '
<a href="', $attachment['href'], ';image" id="link_', $attachment['id'], '" onclick="', $attachment['thumbnail']['javascript'], '"><img src="', $attachment['thumbnail']['href'], '" alt="" id="thumb_', $attachment['id'], '" /></a><br />';
else
echo '
<img src="' . $attachment['href'] . ';image" alt="" width="' . $attachment['width'] . '" height="' . $attachment['height'] . '"/><br />';
}
echo '
<a href="' . $attachment['href'] . '"><img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/clip.gif" align="middle" alt="*" />&nbsp;' . $attachment['name'] . '</a> ';

if (!$attachment['is_approved'] && $context['can_approve'])
echo '
[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=approve;aid=', $attachment['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['approve'], '</a>]&nbsp;|&nbsp;[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=reject;aid=', $attachment['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['delete'], '</a>] ';
echo '<div dir=rtl>
(', $attachment['size'], ($attachment['is_image'] ? ', ' . $attachment['real_width'] . 'x' . $attachment['real_height'] . ' - ' . $txt['attach_viewed'] : ' - ' . $txt['attach_downloaded']) . ' ' . $attachment['downloads'] . ' ' . $txt['attach_times'] . '.)</div><br />';
}

هر پرسش خردمند، نيمي از پاسخ را در خود دارد.((سليمان ابن گاويرول))

farshid_mi

از اینکه بررسی کردید، سپاسگذارم.
کد پیشنهادی شما تست شما اما مشکل برطرف نشد و هیچ تغییری نکرد.
همانطور که حدس می زنم این موضوع مربوط به کاراکترهایی است که در متن وجود دارد و البته در دروپال نیز این موضوع پیش آمده بود که همه چیز درست بود اما هنگام رندر کردن صفحه توسط مرور گر کد خراب می شد
ممنون می شوم که اگر راه کار دیگری مخصوصا با رویکرد تغییر کاراکتر ها پرانتز به علامت
«»
را پیشنهاد فرمایید

farshid_mi

با تست هایی که انجام شد مطمئن هستم که علامت پرانتز اولی تمامی مشکلات را ایجاد می کند.
ممنون می شوم که بفرمایید که کجا می توان این پرانتز را تغییر داد یا حذف کرد

mrtarkhanپس این کد رو جایگزینش کن:

// Assuming there are attachments...
if (!empty($message['attachment']))
{
echo '
<div id="msg_', $message['id'], '_footer" class="attachments smalltext">
<div style="overflow: ', $context['browser']['is_firefox'] ? 'visible' : 'auto', ';">';

$last_approved_state = 1;
foreach ($message['attachment'] as $attachment)
{
// Show a special box for unapproved attachments...
if ($attachment['is_approved'] != $last_approved_state)
{
$last_approved_state = 0;
echo '
<fieldset>
<legend>', $txt['attach_awaiting_approve'];

if ($context['can_approve'])
echo '&nbsp;[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=all;mid=', $message['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['approve_all'], '</a>]';

echo '</legend>';
}

if ($attachment['is_image'])
{
if ($attachment['thumbnail']['has_thumb'])
echo '
<a href="', $attachment['href'], ';image" id="link_', $attachment['id'], '" onclick="', $attachment['thumbnail']['javascript'], '"><img src="', $attachment['thumbnail']['href'], '" alt="" id="thumb_', $attachment['id'], '" /></a><br />';
else
echo '
<img src="' . $attachment['href'] . ';image" alt="" width="' . $attachment['width'] . '" height="' . $attachment['height'] . '"/><br />';
}
echo '
<a href="' . $attachment['href'] . '"><img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/clip.gif" align="middle" alt="*" />&nbsp;' . $attachment['name'] . '</a> ';

if (!$attachment['is_approved'] && $context['can_approve'])
echo '
[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=approve;aid=', $attachment['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['approve'], '</a>]&nbsp;|&nbsp;[<a href="', $scripturl, '?action=attachapprove;sa=reject;aid=', $attachment['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $txt['delete'], '</a>] ';
echo '
(', $attachment['size'], ($attachment['is_image'] ? ', ' . $attachment['real_width'] . 'x' . $attachment['real_height'] . ' - ' . $txt['attach_viewed'] : ' - ' . $txt['attach_downloaded']) . ' ' . $attachment['downloads'] . ' ' . $txt['attach_times'] . '.)<br />';
}
آخرین خط این کد قبل از تگ <br /> یه پرانتز بسته هست که همون پرانتز بسته ای که دنبالشی!  :D
اول همون خط بعد از echo ' یه پرانتز باز هست که همون پرانتز بازی هست که دنبالشی.
من این پرانتز ها رو با پرانتز فارسی عوض کردم. این کد رو تست کن ببین درست میشه. اگه هم خواستی فقط دستی خودت اینکارو کن.
هر پرسش خردمند، نيمي از پاسخ را در خود دارد.((سليمان ابن گاويرول))

Advertisement: