Βοηθεια για modification

Started by mforum, February 15, 2006, 03:25:04 AM

Previous topic - Next topic

mforum

Εχουμε την γραμμη π.χ.  <file name="$themedir/Post.template.php">   που παραπεμπει στο themes/default/Post.template.php
Πως πρεπει να γινει για να παραπεμπει στο themes/classic/Post.template.php ???

goldirin

απλά τη μεταβλητή $themedir αντικατέστησε τη με το full path, δηλαδή
αντί για <file name="$themedir/Post.template.php">
βάλε     <file name="/home/username/public_html/smf/Themes/classic/Post.template.php">

το /home/username/public_html είναι το ROOT dir στον serner σου
το smf είναι ο φάκελος εγκατάστασης του forum σου

mforum

ή αν το εκανα <file name="$boarddir/Themes/classic/Post.template.php">   ???

σε ευχαριστω ...!!!!!

Advertisement: