زبان فارسی و گوگل

Started by behnamkkk, May 02, 2019, 02:33:20 AM

Previous topic - Next topic

behnamkkk

با سلام. می خواستم بدونم زبان فارسی بودن گوگل و تغییرش به کدهای D% مشکل ایجاد نمی کنه؟

hxxp:[color=white [nonactive]

morita

اگر میشه منظورتون رو واضح تر بیان کنید.

Advertisement: