Benim Modlar - 02-02.2007 - GenÇTürK

Started by GenÇTürK, April 01, 2006, 11:44:50 PM

Previous topic - Next topic

ahmettas063

Boardicon1.0  bu paketin smf 1.1 final için olanı varmı acaba bunu denedim ama olmadı...
Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

atalay22

Quote from: GenÇTürK on October 27, 2006, 01:51:43 PM
Quote from: byduman on October 27, 2006, 12:37:20 PM
Arkadaşlar board icon Dilber Mc de çalışıyor mu? sorun yaşayan var mı benim gibi

Kategorilerde icon ismini yazıyorum icon görünüyor orda ama forumda çıkmıyor nedeni nedir acaba?
Mod'un  Kullanımını okudunmu??
Orda anlatılıyor...
Admin panelinden Kullanılan tema Ayarlarına gir orada İconlar ana sayfada gösterilsinmi bölümünü aktif etmen lazım

Buraya kadar haklısın ancak bende cok ugrastim modu biraz kurcaladım dilber temasına yol olarak gösterdigim halde yinede kurmadi yardımcı olurmusun?

GenÇTürK


Boardicon1.1 yayınlandı

Yenilik olarak Alt bölümlerde de icon dosyaları gözükebilecek ;)

ahmettas063

QuoteMod: boardicon1.1RC2, boardicon1.1RC3
Hakkında: Bu mod, Her Bölümün başına farklı resim koymak için geliştirilmiştir
Download(1.1RC3): http://mods.simplemachines.org/index.php?mod=496
Download(1.1RC2): http://mods.simplemachines.org/index.php?mod=496
Uyumluluk: 1.1 RC2&RC3
Örnek: www.gencturkforum.com
Hakkında: Modun detaylı anlatımı aşağıda verilmiştir...

Arkadaşım Mod İçin Çok Teşekkür Ederim Ama Senden Bir Ricam Olucak Bu Modu Dilbermc Multi Clor a Uyumlu Hale Getirebilirsen Sevinirim Smf 1.1 finalde Uyguladığım Zaman Forum Kafayı Yiyo Anasayfa Allak Bullak Oluyor Uyumlu Hale Getirirsen Sevinirim...

Manuel Kurmayı Denedim Ama Hata Verdi...

www.rengeyik.com
Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

ahmettas063

Quote<id>
boardicon1.1
</id>

<version>
1.1
</version>

<author>
gencturk
</author>

<mod info>
GenÇTürK
</mod info>

<homepage>
http://www.gencturkforum.com
</homepage>

<edit file>
$themedir/BoardIndex.template.php
</edit file>
<search for>
else
               echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

            echo '</a>
            </td>
</search for>
<add after>
';            
//Board icons
            if($settings['show_icons']==1)
            {
            echo'
            <td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg2" width="32"  align="center" valign="center">
                <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $board['board_icon'],'" alt="" />
            </td>';   
            }      
            echo'   
</add after>

<edit file>
$themedir/MessageIndex.template.php
</edit file>
<search for>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="5" class="bordercolor">
         <tr>
            <td colspan="4" class="catbg">', $txt['parent_boards'], '</td>
         </tr>';

</search for>
<replace>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="5" class="bordercolor">
         <tr>
            <td colspan="5" class="catbg">', $txt['parent_boards'], '</td>
         </tr>';

</replace>
<search for>
            echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

         echo '</a>
            </td>
</search for>
<add after>
';            
//Board icons
            if($settings['show_icons']==1)
            {
            echo'
            <td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg2" width="32"  align="center" valign="center">
                <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $board['board_icon'],'" alt="" />
            </td>';   
            }      
            echo'   
</add after>

<edit file>
$sourcedir/BoardIndex.php
</edit file>
<search for>
         c.name AS catName, c.ID_CAT, b.ID_BOARD, b.name AS boardName, b.description,
         b.numPosts, b.numTopics, b.ID_PARENT, IFNULL(m.posterTime, 0) AS posterTime,
         IFNULL(mem.memberName, m.posterName) AS posterName, m.subject, m.ID_TOPIC,
         IFNULL(mem.realName, m.posterName) AS realName," . ($user_info['is_guest'] ? "
         1 AS isRead, 0 AS new_from" : "
</search for>
<replace>
         c.name AS catName, c.ID_CAT, b.ID_BOARD, b.name AS boardName, b.board_icon, b.description,
         b.numPosts, b.numTopics, b.ID_PARENT, IFNULL(m.posterTime, 0) AS posterTime,
         IFNULL(mem.memberName, m.posterName) AS posterName, m.subject, m.ID_TOPIC,
         IFNULL(mem.realName, m.posterName) AS realName," . ($user_info['is_guest'] ? "
         1 AS isRead, 0 AS new_from" : "
</replace>
<search for>
            // Not a child.
            $isChild = false;

            $this_category[$row_board['ID_BOARD']] = array(
               'new' => empty($row_board['isRead']),
               'id' => $row_board['ID_BOARD'],
               'name' => $row_board['boardName'],
</search for>
<add after>
               'board_icon' => $row_board['board_icon'],
</add after>


<edit file>
$sourcedir/MessageIndex.php
</edit file>
<search for>
         b.ID_BOARD, b.name, b.description,
</search for>
<replace>
         b.ID_BOARD, b.name, b.board_icon, b.description,
</replace>
<search for>

               'new' => empty($row_board['isRead']) && $row_board['posterName'] != '',
               'name' => $row_board['name'],
</search for>
<add after>
               'board_icon' => $row_board['board_icon'],
</add after>

<edit file>
$themedir/Settings.template.php
</edit file>
<search for>
array(
         'id' => 'display_who_viewing',
         'label' => $txt['who_display_viewing'],
         'options' => array(
            0 => $txt['who_display_viewing_off'],
            1 => $txt['who_display_viewing_numbers'],
            2 => $txt['who_display_viewing_names'],
         ),
      ),
</search for>
<add after>
      array(
         'id' => 'show_icons',
         'label' => $txt['show_icons'],
         ),
</add after>

<edit file>
$themedir/ManageBoards.template.php
</edit file>
<search for>
   </tr><tr>';
   }

   // Options for board name and description.
   echo '
</search for>
<add after>
<td>
                           <b>', $txt['icon'], ':</b><br />
                           ', $txt['icon_a'], '<br /><br />
                        </td>
                        <td valign="top" align="right">
                           <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $context['board']['board_icon'], '" alt="" />
                           <input type="text" name="board_icon" value="', $context['board']['board_icon'], '" size="30" />
                        </td>
                     </tr>
                     <tr>
</add after>
<edit file>
$sourcedir/ManageBoards.php
</edit file>
<search for>
foreach ($boardList[$catid] as $boardid)
      {
         $context['categories'][$catid]['boards'][$boardid] = array(
            'id' => &$boards[$boardid]['id'],
            'name' => &$boards[$boardid]['name'],
</search for>
<add after>
            'icon' => &$boards[$boardid]['board_icon'],
</add after>
<search for>
$boardOptions['board_name'] = preg_replace('~[&]([^;]{8}|[^;]{0,8}$)~', '&amp;$1', $_POST['board_name']);
</search for>
<add after>
$boardOptions['board_icon'] = preg_replace('~[&]([^;]{8}|[^;]{0,8}$)~', '&amp;$1', $_POST['board_icon']);
</add after>
<search for>
      $context['board_order'] = array();
      $context['board'] = array(
         'is_new' => true,
         'id' => 0,
         'name' => $txt['mboards_new_board_name'],
         'description' => '',
</search for>
<add after>
         'board_icon' => '',
</add after>
<search for>
      $context['board']['name'] = htmlspecialchars($context['board']['name']);
</search for>
<add after>
      $context['board']['board_icon'] = htmlspecialchars($context['board']['board_icon']);
</add after>
<edit file>
$sourcedir/Subs-Boards.php
</edit file>
<search for>
// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);
</search for>
<replace>
// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName,b.board_icon, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);
</replace>
<search for>
            'order' => $row['boardOrder'],
            'name' => $row['bName'],
            'memberGroups' => explode(',', $row['memberGroups']),
            'description' => $row['description'],
</search for>
<add after>
            'board_icon' => $row['board_icon'],
</add after>
<search for>
if (isset($boardOptions['board_name']))
      $boardUpdates[] = 'name = \'' . $boardOptions['board_name'] . '\'';
</search for>
<add after>
if (isset($boardOptions['board_icon']))
      $boardUpdates[] = 'board_icon = \'' . $boardOptions['board_icon'] . '\'';
</add after>
<search for>
   // Set every optional value to its default value.
   $boardOptions += array(
      'posts_count' => true,
      'override_theme' => false,
      'board_theme' => 0,
      'access_groups' => array(),
      'board_description' => '',
</search for>
<add after>
'board_icon' => '',
</add after>
<search for>
   // Insert a board, the settings are dealt with later.
   db_query("
      INSERT INTO {$db_prefix}boards
         (ID_CAT, name, description, boardOrder, memberGroups)
      VALUES ($boardOptions[target_category], SUBSTRING('$boardOptions[board_name]', 1, 255), '', 0, '-1,0')", __FILE__, __LINE__);
</search for>
<replace>
   // Insert a board, the settings are dealt with later.
   db_query("
      INSERT INTO {$db_prefix}boards
         (ID_CAT, name, description, boardOrder, memberGroups, board_icon)
      VALUES ($boardOptions[target_category], SUBSTRING('$boardOptions[board_name]', 1, 255), '', 0, '-1,0' , '')", __FILE__, __LINE__);
</replace>
<edit file>
$themedir/languages/index.english.php
</edit file>
<search for>
?>
</search for>
<add before>
$txt['icon'] = 'Name of the icon file:';
$txt['icon_a'] = 'Enter the name, with the extension, of the icon you want shown before the category description.';
$txt['show_icons'] = 'Show icons before categories?';
</add before>

Arkadaşlar Ben Boardicon 1.1 i Paket Olarak Yüklemeyi Denedim Fakat Hata Verdi Daha Sonra Yukarıda Verdiğim Kodları Manuel Olarak Kurdum Default Temada Çalıştı Fakat Dilbermc Multi Clor Temasında Uyguladığımda İconlar Çıkmasına Rağmen Tema Şekil Oluyor Her Bir Konu Bir Tarafa Kayıyor Temanın Bir Kısmı Kararıyor ...

Bir Yerlerde Hata Yapıyorum Dedim Defalarca Denedim Ama Sonuç Aynı Bilen Biri Bunu Dilbermc ye Göre Uyarlarsa Çok Sevinirim Yardımlarınızı Bekliyorum Şimdiden Teşekkür Ederim...


Smf 1.1.1 Finall Kullanıyorum

www.rengeyik.com
Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

AskSairi

Quote from: ahmettas063 on December 23, 2006, 10:04:10 PM
Quote<id>
boardicon1.1
</id>

<version>
1.1
</version>

<author>
gencturk
</author>

<mod info>
GenÇTürK
</mod info>

<homepage>
http://www.gencturkforum.com
</homepage>

<edit file>
$themedir/BoardIndex.template.php
</edit file>
<search for>
else
               echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

            echo '</a>
            </td>
</search for>
<add after>
';            
//Board icons
            if($settings['show_icons']==1)
            {
            echo'
            <td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg2" width="32"  align="center" valign="center">
                <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $board['board_icon'],'" alt="" />
            </td>';   
            }      
            echo'   
</add after>

<edit file>
$themedir/MessageIndex.template.php
</edit file>
<search for>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="5" class="bordercolor">
         <tr>
            <td colspan="4" class="catbg">', $txt['parent_boards'], '</td>
         </tr>';

</search for>
<replace>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="5" class="bordercolor">
         <tr>
            <td colspan="5" class="catbg">', $txt['parent_boards'], '</td>
         </tr>';

</replace>
<search for>
            echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

         echo '</a>
            </td>
</search for>
<add after>
';            
//Board icons
            if($settings['show_icons']==1)
            {
            echo'
            <td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg2" width="32"  align="center" valign="center">
                <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $board['board_icon'],'" alt="" />
            </td>';   
            }      
            echo'   
</add after>

<edit file>
$sourcedir/BoardIndex.php
</edit file>
<search for>
         c.name AS catName, c.ID_CAT, b.ID_BOARD, b.name AS boardName, b.description,
         b.numPosts, b.numTopics, b.ID_PARENT, IFNULL(m.posterTime, 0) AS posterTime,
         IFNULL(mem.memberName, m.posterName) AS posterName, m.subject, m.ID_TOPIC,
         IFNULL(mem.realName, m.posterName) AS realName," . ($user_info['is_guest'] ? "
         1 AS isRead, 0 AS new_from" : "
</search for>
<replace>
         c.name AS catName, c.ID_CAT, b.ID_BOARD, b.name AS boardName, b.board_icon, b.description,
         b.numPosts, b.numTopics, b.ID_PARENT, IFNULL(m.posterTime, 0) AS posterTime,
         IFNULL(mem.memberName, m.posterName) AS posterName, m.subject, m.ID_TOPIC,
         IFNULL(mem.realName, m.posterName) AS realName," . ($user_info['is_guest'] ? "
         1 AS isRead, 0 AS new_from" : "
</replace>
<search for>
            // Not a child.
            $isChild = false;

            $this_category[$row_board['ID_BOARD']] = array(
               'new' => empty($row_board['isRead']),
               'id' => $row_board['ID_BOARD'],
               'name' => $row_board['boardName'],
</search for>
<add after>
               'board_icon' => $row_board['board_icon'],
</add after>


<edit file>
$sourcedir/MessageIndex.php
</edit file>
<search for>
         b.ID_BOARD, b.name, b.description,
</search for>
<replace>
         b.ID_BOARD, b.name, b.board_icon, b.description,
</replace>
<search for>

               'new' => empty($row_board['isRead']) && $row_board['posterName'] != '',
               'name' => $row_board['name'],
</search for>
<add after>
               'board_icon' => $row_board['board_icon'],
</add after>

<edit file>
$themedir/Settings.template.php
</edit file>
<search for>
array(
         'id' => 'display_who_viewing',
         'label' => $txt['who_display_viewing'],
         'options' => array(
            0 => $txt['who_display_viewing_off'],
            1 => $txt['who_display_viewing_numbers'],
            2 => $txt['who_display_viewing_names'],
         ),
      ),
</search for>
<add after>
      array(
         'id' => 'show_icons',
         'label' => $txt['show_icons'],
         ),
</add after>

<edit file>
$themedir/ManageBoards.template.php
</edit file>
<search for>
   </tr><tr>';
   }

   // Options for board name and description.
   echo '
</search for>
<add after>
<td>
                           <b>', $txt['icon'], ':</b><br />
                           ', $txt['icon_a'], '<br /><br />
                        </td>
                        <td valign="top" align="right">
                           <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $context['board']['board_icon'], '" alt="" />
                           <input type="text" name="board_icon" value="', $context['board']['board_icon'], '" size="30" />
                        </td>
                     </tr>
                     <tr>
</add after>
<edit file>
$sourcedir/ManageBoards.php
</edit file>
<search for>
foreach ($boardList[$catid] as $boardid)
      {
         $context['categories'][$catid]['boards'][$boardid] = array(
            'id' => &$boards[$boardid]['id'],
            'name' => &$boards[$boardid]['name'],
</search for>
<add after>
            'icon' => &$boards[$boardid]['board_icon'],
</add after>
<search for>
$boardOptions['board_name'] = preg_replace('~[&]([^;]{8}|[^;]{0,8}$)~', '&amp;$1', $_POST['board_name']);
</search for>
<add after>
$boardOptions['board_icon'] = preg_replace('~[&]([^;]{8}|[^;]{0,8}$)~', '&amp;$1', $_POST['board_icon']);
</add after>
<search for>
      $context['board_order'] = array();
      $context['board'] = array(
         'is_new' => true,
         'id' => 0,
         'name' => $txt['mboards_new_board_name'],
         'description' => '',
</search for>
<add after>
         'board_icon' => '',
</add after>
<search for>
      $context['board']['name'] = htmlspecialchars($context['board']['name']);
</search for>
<add after>
      $context['board']['board_icon'] = htmlspecialchars($context['board']['board_icon']);
</add after>
<edit file>
$sourcedir/Subs-Boards.php
</edit file>
<search for>
// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);
</search for>
<replace>
// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName,b.board_icon, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);
</replace>
<search for>
            'order' => $row['boardOrder'],
            'name' => $row['bName'],
            'memberGroups' => explode(',', $row['memberGroups']),
            'description' => $row['description'],
</search for>
<add after>
            'board_icon' => $row['board_icon'],
</add after>
<search for>
if (isset($boardOptions['board_name']))
      $boardUpdates[] = 'name = \'' . $boardOptions['board_name'] . '\'';
</search for>
<add after>
if (isset($boardOptions['board_icon']))
      $boardUpdates[] = 'board_icon = \'' . $boardOptions['board_icon'] . '\'';
</add after>
<search for>
   // Set every optional value to its default value.
   $boardOptions += array(
      'posts_count' => true,
      'override_theme' => false,
      'board_theme' => 0,
      'access_groups' => array(),
      'board_description' => '',
</search for>
<add after>
'board_icon' => '',
</add after>
<search for>
   // Insert a board, the settings are dealt with later.
   db_query("
      INSERT INTO {$db_prefix}boards
         (ID_CAT, name, description, boardOrder, memberGroups)
      VALUES ($boardOptions[target_category], SUBSTRING('$boardOptions[board_name]', 1, 255), '', 0, '-1,0')", __FILE__, __LINE__);
</search for>
<replace>
   // Insert a board, the settings are dealt with later.
   db_query("
      INSERT INTO {$db_prefix}boards
         (ID_CAT, name, description, boardOrder, memberGroups, board_icon)
      VALUES ($boardOptions[target_category], SUBSTRING('$boardOptions[board_name]', 1, 255), '', 0, '-1,0' , '')", __FILE__, __LINE__);
</replace>
<edit file>
$themedir/languages/index.english.php
</edit file>
<search for>
?>
</search for>
<add before>
$txt['icon'] = 'Name of the icon file:';
$txt['icon_a'] = 'Enter the name, with the extension, of the icon you want shown before the category description.';
$txt['show_icons'] = 'Show icons before categories?';
</add before>

Arkadaşlar Ben Boardicon 1.1 i Paket Olarak Yüklemeyi Denedim Fakat Hata Verdi Daha Sonra Yukarıda Verdiğim Kodları Manuel Olarak Kurdum Default Temada Çalıştı Fakat Dilbermc Multi Clor Temasında Uyguladığımda İconlar Çıkmasına Rağmen Tema Şekil Oluyor Her Bir Konu Bir Tarafa Kayıyor Temanın Bir Kısmı Kararıyor ...

Bir Yerlerde Hata Yapıyorum Dedim Defalarca Denedim Ama Sonuç Aynı Bilen Biri Bunu Dilbermc ye Göre Uyarlarsa Çok Sevinirim Yardımlarınızı Bekliyorum Şimdiden Teşekkür Ederim...


Smf 1.1.1 Finall Kullanıyorum

www.rengeyik.com


1. Kod Uygulanacak boardicondb.php 
2. Çıkartılacak Dizin ./Themes/default/images/icon 
3. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php Test Başarısız
4. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/MessageIndex.template.php Test Başarılı
5. Değişiklik Yapılacak ./Sources/BoardIndex.php Test Başarılı
6. Değişiklik Yapılacak ./Sources/MessageIndex.php Test Başarılı
7. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/Settings.template.php Test Başarılı
8. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/ManageBoards.template.php Test Başarılı
9. Değişiklik Yapılacak ./Sources/ManageBoards.php Test Başarılı
10. Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php Test Başarısız
11. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/languages/index.english.php Test BaşarılıKardes ne tevafuk tamda ben bunu soracaktim kullandigim thema default

bu modu bende demin yukledim ve

Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php Test Başarısız
Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php Test Başarısız


su iki yerde test basarisiz yazdi ben bu ikisini kendim nasil editleye bilirim
yani

tam olarak ne yapmam gerek tarif ede bilirsiniz
verdiginiz alintida ingilice bildiriyor ama tam anlayamadim..
biraz yön gösterirseniz memnun olurum

hem ilerde baska modlardada ayni sorunu yasarsam bu sekilde  kendimde editlemeye calisirim..

ahmettas063

Quote1. Kod Uygulanacak boardicondb.php 
2. Çıkartılacak Dizin ./Themes/default/images/icon 
3. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php Test Başarısız
4. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/MessageIndex.template.php Test Başarılı
5. Değişiklik Yapılacak ./Sources/BoardIndex.php Test Başarılı
6. Değişiklik Yapılacak ./Sources/MessageIndex.php Test Başarılı
7. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/Settings.template.php Test Başarılı
8. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/ManageBoards.template.php Test Başarılı
9. Değişiklik Yapılacak ./Sources/ManageBoards.php Test Başarılı
10. Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php Test Başarısız
11. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/languages/index.english.php Test BaşarılıKardes ne tevafuk tamda ben bunu soracaktim kullandigim thema default

bu modu bende demin yukledim ve

Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php Test Başarısız
Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php Test Başarısız


su iki yerde test basarisiz yazdi ben bu ikisini kendim nasil editleye bilirim
yani

tam olarak ne yapmam gerek tarif ede bilirsiniz
verdiginiz alintida ingilice bildiriyor ama tam anlayamadim..
biraz yön gösterirseniz memnun olurum

hem ilerde baska modlardada ayni sorunu yasarsam bu sekilde  kendimde editlemeye calisirim..Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php

else
               echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

            echo '</a>
            </td>


Yukarıdaki Kodu Bul Alttaki Kodu Hemen Altına Ekle:

';           
//Board icons
            if($settings['show_icons']==1)
            {
            echo'
            <td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg2" width="32"  align="center" valign="center">
                <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $board['board_icon'],'" alt="" />
            </td>';   
            }     
            echo'


Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php


// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);


Yukarıdaki Kodu Bul Aşağıdaki Kod İle Değiştir:


// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName,b.board_icon, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);
Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

ahmettas063

Quote from: byduman on October 27, 2006, 12:37:20 PM
Arkadaşlar board icon Dilber Mc de çalışıyor mu? sorun yaşayan var mı benim gibi

Kategorilerde icon ismini yazıyorum icon görünüyor orda ama forumda çıkmıyor nedeni nedir acaba?

Kardeş Bende Smf 1.1.1 Finall Kullanıyorum Sen Büyük İhtimalle Modun Ana Sayfada Gürünmesini Aktif Etmemişsindir. Kullanılan Tema Ayarlarından Aktif Etmen Lazım ....

Bende Çalışıyor Ama Farklı Bir Sorun Var Ben Aktif Ettiğim Zaman Modu Tema Kafayı Yiyor Bazı Kategorilerde Doğru Çalışıyor Bazı Kategorilerde İse Temanın Bir Bölümü Koyu Gri Renk Alıyor Son Msj Ortaya Kayıyor Msj ve Konu Sayıları Başa Geliyor Senin Anlayacağın Site Kafayı Yiyor Bende Buna Bir Çözüm Bulamadım İşte Bende Bu Soruna Bir Çözüm Bulsam Bi Biri Yardımcı Olsa Çok Güzel Olucak Ama Bekliyoruz Bakalım Bilen Biri İlgilenir İnşallah...
Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

GenÇTürK

dilber mc kullananlar bir ekran görüntüsü verin bakalım...

Nasıl bir bozukluk var ona göre bir çözüm üreteyim ;)


ahmettas063

Quote from: GenÇTürK on December 24, 2006, 12:19:24 PM
dilber mc kullananlar bir ekran görüntüsü verin bakalım...

Nasıl bir bozukluk var ona göre bir çözüm üreteyim ;)


Genç Türk Aşağıda Verdiğim Resimlerdeki Gibi Oluyor Ben Modu Default Temada Bulunan Dosyalardan Manuel Olarak Tamamen Kaldırdım Yine Sorun Çözülmedi Halen Aynı Hataları Alıyorum...

Default Temada da Kurulu İken Default Temadan Aktif Edince Dilberde de Otomatik Aktif Oluyor Kapatınca Dilberde de Kapanıyor...

Bide Kullanılan Tema Ayarlarında Aktif Etmek İçin Kullandığımız Tık Kutucuğunun Yanında Herhangi Bir Yazı Çıkmıyor Sadece Tık Kutucuğu Var Bunada Bir Çözüm Bulursan Sevinirim Daha Önceki Sitemde Kullandım Ben Bunu Çok Güzelde Çalışıyordu...

bide Sana bir Soru Daha Sorayım Genç Türk Ben Msj Simgelerine Yeni Simgeler Ekledim Msj Yazma Bölümünde Çalışıyorlar Ama Ana Sayfada Sadece Link Çıkıyor Bunu Nasıl Çözeriz...


Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

AskSairi

Quote from: ahmettas063 on December 24, 2006, 09:32:22 AM
Quote1. Kod Uygulanacak boardicondb.php 
2. Çıkartılacak Dizin ./Themes/default/images/icon 
3. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php Test Başarısız
4. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/MessageIndex.template.php Test Başarılı
5. Değişiklik Yapılacak ./Sources/BoardIndex.php Test Başarılı
6. Değişiklik Yapılacak ./Sources/MessageIndex.php Test Başarılı
7. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/Settings.template.php Test Başarılı
8. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/ManageBoards.template.php Test Başarılı
9. Değişiklik Yapılacak ./Sources/ManageBoards.php Test Başarılı
10. Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php Test Başarısız
11. Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/languages/index.english.php Test BaşarılıKardes ne tevafuk tamda ben bunu soracaktim kullandigim thema default

bu modu bende demin yukledim ve

Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php Test Başarısız
Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php Test Başarısız


su iki yerde test basarisiz yazdi ben bu ikisini kendim nasil editleye bilirim
yani

tam olarak ne yapmam gerek tarif ede bilirsiniz
verdiginiz alintida ingilice bildiriyor ama tam anlayamadim..
biraz yön gösterirseniz memnun olurum

hem ilerde baska modlardada ayni sorunu yasarsam bu sekilde  kendimde editlemeye calisirim..Değişiklik Yapılacak ./Themes/default/BoardIndex.template.php

else
               echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

            echo '</a>
            </td>


Yukarıdaki Kodu Bul Alttaki Kodu Hemen Altına Ekle:

';           
//Board icons
            if($settings['show_icons']==1)
            {
            echo'
            <td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg2" width="32"  align="center" valign="center">
                <img src="', $settings['images_url'], '/icon/', $board['board_icon'],'" alt="" />
            </td>';  
            }     
            echo'


Değişiklik Yapılacak ./Sources/Subs-Boards.php


// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);


Yukarıdaki Kodu Bul Aşağıdaki Kod İle Değiştir:


// Getting all the board and category information you'd ever wanted.
   $request = db_query("
      SELECT
         IFNULL(b.ID_BOARD, 0) AS ID_BOARD, b.ID_PARENT, b.name AS bName,b.board_icon, b.description, b.childLevel,
         b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme,
         b.permission_mode, c.ID_CAT, c.name AS cName, c.catOrder, c.canCollapse
      FROM {$db_prefix}categories AS c
         LEFT JOIN {$db_prefix}boards AS b ON (b.ID_CAT = c.ID_CAT)
      ORDER BY c.catOrder, b.childLevel, b.boardOrder", __FILE__, __LINE__);


editledim
ve oldu
artik sira dogru resimleri bulmada
cok cok tesekerler

ahmettas063

Ben Sana Yardımcı Oluyorum Oluyor Ama Ben Kendi Sorunuma Hala Bir Çare Bulmuş Değilim Gençtürk Yapacaktı Sözde Ama Halen Ses Seda Yok ... ;D
Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

chiki

pardon ben board iconu nasıl yukleyeceğimi bilmiyorum onu foruma nasıl yuklucem açıklayabilirmisiniz smf 1.1.1 kullanıyorum

GenÇTürK

Quote from: ahmettas063 on December 27, 2006, 07:00:36 AM
Ben Sana Yardımcı Oluyorum Oluyor Ama Ben Kendi Sorunuma Hala Bir Çare Bulmuş Değilim Gençtürk Yapacaktı Sözde Ama Halen Ses Seda Yok ... ;D

Şu anda sınavlarım var ve ilgilenemiyorum yarın akşam muhtemelen bununla ilgili düzenlemeyi yapıp muhtemelen mod olarak yayınlarım.. ;)ahmettas063

Hayat Paylaşım Paylaşım Ise Hayattır, Paylaşılmayan Bilgi Ölüm Ile Yaşam Arasındaki Sırattır...

RenGeyik Fun-Club

SmfTurkiye.Com

Rally©i

Msn dalgası için aldığım hata

Bu hatanın nedeni yüklemek istediğiniz paketin forum'unuzda yüklü olan başka bir paketle çakışması...vs
  >:(

GenÇTürK

Dilbermc kullananlar için
Şunu bir deneyin sorun olmazsa mod.a çeviricem..Ben kendi pc mde bir denedim sorunsuz çalıştı..

Önce default temada modu kurup aktifleştirin.

Sonra dilbermc temasının BoardIndex.template.php dosyasını açın

bu kodu bulun

<td class="titlebg3">
   '. $txt[20].'
</td>ve hemen üstüne bu kodu yapıştırın.

<td class="titlebg3">

</td>


Kaydedin ve çıkın...

boardicon1.1'i kurmuş olanlar (yani alt bölümlerdede icon gösterilmesine olanak tanıyanlar) MessageIndex.template.php dosyasındada aynı işlemi yapsınlar...

Sorun düzelirse haber verin düzelmezse
BoardIndex.template dosyanızı buraya yazın tekrar bi göz atayım..

Dediğim gibi bende sorunsuz çalıştı ;)

santo22

Gençtürk defaultta iken olsun dilber temasında iken olsun modu kuramıyor Boardindex.template.php ve Messageindex.template.php dosyalarındaki kodlarda degisiklik yapacak ancak modun bulmasi icin verdigi kod ile temadaki kod uyuşmuyor dolayısı ile başarısız diyor. Ben modu editleyip adı geçen kodları tema üzerinden alarak modda değiştirdim ancak bu kezde tablolar konu başlıkları sağa sola kayıyor tipki yukarıdaki gibi. Anlayacağin dilber teması için ayrı bir mod yazilmasi gerekiyor :) Ben cok ugrastim ama basaramadim :S

Huzeyfe

evet ben 1.1.1 default için kurulum yapak istedim ama Messageindex.template.php başarısız dedi
Bazı zamanlar vardır dostluğun, sevginin göstergesidir. Yürek yüreğe değer. Sadık dost EBUBEKİR mağarada yılan deliğine ayağını kapattığında, miracı duyunca " EĞER O SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR" dediğinde yüreği Allah dostunun yüreğine dokunmuştur.

Advertisement: