יפה שהאתרים כמו HWZONE מתרגמים רק לעצמם

Started by hpman28, September 22, 2005, 12:13:57 PM

Previous topic - Next topic

Yeshai Bouskila

מה לעשות הם עושים רק בשביל עצמם ודואגים רק לעצמם
www.yeshaib.com - VBScripting, VB and more
www.inrim.net - android development how to...
www.pdapoint.net - Hebrew tech blog....

i-tk

דיי כבר!!!
יש קובץ תרגום בהורדות
אתם לא יודעים לקרוא.... ?

Advertisement: