Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!

Started by Hoochie Coochie Man, October 29, 2007, 05:47:23 PM

Previous topic - Next topic

Hoochie Coochie Man

Renklerin isimlerini kendiniz düzeltebilirsiniz..

Post.template.php'yi açın ve bulun..
<option value="" selected="selected">', $txt['change_color'], '</option>
<option value="Black">', $txt[262], '</option>
<option value="Red">', $txt[263], '</option>
<option value="Yellow">', $txt[264], '</option>
<option value="Pink">', $txt[265], '</option>
<option value="Green">', $txt[266], '</option>
<option value="Orange">', $txt[267], '</option>
<option value="Purple">', $txt[268], '</option>
<option value="Blue">', $txt[269], '</option>
<option value="Beige">', $txt[270], '</option>
<option value="Brown">', $txt[271], '</option>
<option value="Teal">', $txt[272], '</option>
<option value="Navy">', $txt[273], '</option>
<option value="Maroon">', $txt[274], '</option>
<option value="LimeGreen">', $txt[275], '</option>
</select>';


Değiştirin..
<option value="" selected="selected">', $txt['change_color'], '</option>
<option value="Snow" style="color:snow;">Snow</option>
  <option value="Slateblue"
style="color:slateblue;">Slateblue</option>
  <option value="Slategray"
style="color:slategray;">Slategray</option>
  <option value="Springgreen"
style="color:springgreen;">Springgreen</option>
  <option value="Steelblue"
style="color:steelblue;">Steelblue</option>
  <option value="Tan" style="color:tan;">Tan</option>
  <option value="Teal" style="color:teal;">Teal</option>
  <option value="Thistle"
style="color:thistle;">Thistle</option>
  <option value="Tomato"
style="color:tomato;">Tomato</option>
  <option value="Turquoise"
style="color:turquoise;">Turquoise</option>
  <option value="Violet"
style="color:violet;">Violet</option>
  <option value="Wheat" style="color:wheat;">Wheat</option>
  <option value="White" style="color:white;">White</option>
  <option value="Whitesmoke"
style="color:whitesmoke;">Whitesmoke</option>
  <option value="Yellow"
style="color:yellow;">Yellow</option>
  <option value="Yellowgreen"
style="color:yellowgreen;">Yellowgreen</option>
  <option value="Aliceblue"
style="color:aliceblue;">Aliceblue</option>
  <option value="Antiquewhite"
style="color:antiquewhite;">Antiquewhite</option>
  <option value="Aqua" style="color:aqua;">Aqua</option>
  <option value="Aquamarine"
style="color:aquamarine;">Aquamarine</option>
  <option value="Azure" style="color:azure;">Azure</option>
  <option value="Beige" style="color:beige;">Beige</option>
  <option value="Darkblue"
style="color:darkblue;">Darkblue</option>
  <option value="Darkcyan"
style="color:darkcyan;">Darkcyan</option>
  <option value="Darkgoldenrod"
style="color:darkgoldenrod;">Darkgoldenrod</option>
  <option value="Darkgray"
style="color:darkgray;">Darkgray</option>
  <option value="Darkgreen"
style="color:darkgreen;">Darkgreen</option>
  <option value="Darkkhaki"
style="color:darkkhaki;">Darkkhaki</option>
  <option value="Darkmagenta"
style="color:darkmagenta;">Darkmagenta</option>
  <option value="Darkolivegreen"
style="color:darkolivegreen;">Darkolivegreen</option>
  <option value="Darkorange"
style="color:darkorange;">Darkorange</option>
  <option value="Darkorchid"
style="color:darkorchid;">Darkorchid</option>
  <option value="Darkred"
style="color:darkred;">Darkred</option>
  <option value="Darksalmon"
style="color:darksalmon;">Darksalmon</option>
  <option value="Darkseagreen"
style="color:Darkseagreen;">Darkseagreen</option>
  <option value="Darkslateblue"
style="color:darkslateblue;">Darkslateblue</option>
  <option value="Darkslategray"
style="color:darkslategray;">Darkslategray</option>
  <option value="Darkturquoise"
style="color:darkturquoise;">Darkturquoise</option>
  <option value="Darkviolet"
style="color:darkviolet;">Darkviolet</option>
  <option value="Deeppink"
style="color:deeppink;">Deeppink</option>
  <option value="Bisque"
style="color:bisque;">Bisque</option>
  <option value="Black" style="color:black;">Black</option>
  <option value="Blanchealmond"
style="color:blanchealmond;">Blanchealmond</option>
  <option value="Blue" style="color:blue;">Blue</option>
  <option value="Blueviolet"
style="color:blueviolet;">Blueviolet</option>
  <option value="Brown" style="color:brown;">Brown</option>
  <option value="Burlywood"
style="color:burlywood;">Burlywood</option>
  <option value="Cadetblue"
style="color:cadetblue;">Cadetblue</option>
  <option value="Chartreuse"
style="color:chartreuse;">Chartreuse</option>
  <option value="Chocolate"
style="color:chocolate;">Chocolate</option>
  <option value="Coral" style="color:coral;">Coral</option>
  <option value="Cornflowerblue"
style="color:cornflowerblue;">Cornflowerblue</option>
  <option value="Cornsilk"
style="color:cornsilk;">Cornsilk</option>
  <option value="Crimson"
style="color:crimson;">Crimson</option>
  <option value="Cyan" style="color:cyan;">Cyan</option>
  <option value="Deepskyblue"
style="color:deepskyblue;">Deepskyblue</option>
  <option value="Dimgray"
style="color:dimgray;">Dimgray</option>
  <option value="Dodgerblue"
style="color:dodgerblue;">Dodgerblue</option>
  <option value="Firebrick"
style="color:firebrick;">Firebrick</option>
  <option value="Floralwhite"
style="color:floralwhite;">Floralwhite</option>
  <option value="Forestgreen"
style="color:forestgreen;">Forestgreen</option>
  <option value="Fuchia"
style="color:fuchia;">Fuchia</option>
  <option value="Gainsboro"
style="color:gainsboro;">Gainsboro</option>
  <option value="Ghostwhite"
style="color:ghostwhite;">Ghostwhite</option>
  <option value="Gold" style="color:gold;">Gold</option>
  <option value="Goldenrod"
style="color:goldenrod;">Goldenrod</option>
  <option value="Gray" style="color:gray;">Gray</option>
  <option value="Green" style="color:green;">Green</option>
  <option value="Greenyellow"
style="color:greenyellow;">Greenyellow</option>
  <option value="Honeydew"
style="color:honeydew;">Honeydew</option>
  <option value="Lightcyan"
style="color:lightcyan;">Lightcyan</option>
  <option value="Lightgoldenrodyellow"
style="color:lightgoldenrodyellow;">Lightgoldenrodyellow</option><
br />
  <option value="Lightgreen"
style="color:lightgreen;">Lightgreen</option>
  <option value="Lightgrey"
style="color:lightgrey;">Lightgrey</option>
  <option value="Lightpink"
style="color:lightpink;">Lightpink</option>
  <option value="Lightsalmon"
style="color:lightsalmon;">Lightsalmon</option>
  <option value="Lightseagreen"
style="color:lightseagreen;">Lightseagreen</option>
  <option value="Lightskyblue"
style="color:lightskyblue;">Lightskyblue</option>
  <option value="Lightslategray"
style="color:lightslategray;">Lightslategray</option>
  <option value="Hotpink"
style="color:hotpink;">Hotpink</option>
  <option value="Indianred"
style="color:indianred;">Indianred</option>
  <option value="Indigo"
style="color:indigo;">Indigo</option>
  <option value="Ivory" style="color:ivory;">Ivory</option>
  <option value="Khaki" style="color:khaki;">Khaki</option>
  <option value="Lavender"
style="color:lavender;">Lavender</option>
  <option value="Lavenderblush"
style="color:lavenderblush;">Lavenderblush</option>
  <option value="Lawngreen"
style="color:lawngreen;">Lawngreen</option>
  <option value="Lemonchiffon"
style="color:lemonchiffon;">Lemonchiffon</option>
  <option value="Lightblue"
style="color:lightblue;">Lightblue</option>
  <option value="Lightcoral"
style="color:lightcoral;">Lightcoral</option>
  <option value="Lightsteelblue"
style="color:lightsteelblue;">Lightsteelblue</option>
  <option value="Lightyellow"
style="color:lightyellow;">Lightyellow</option>
  <option value="Lime" style="color:lime;">Lime</option>
  <option value="Limegreen"
style="color:limegreen;">Limegreen</option>
  <option value="Linen" style="color:linen;">Linen</option>
  <option value="Magenta"
style="color:magenta;">Magenta</option>
  <option value="Maroon"
style="color:maroon;">Maroon</option>
  <option value="Mediumaquamarine"
style="color:mediumaquamarine;">Mediumaquamarine</option>
  <option value="Mediumblue"
style="color:mediumblue;">Mediumblue</option>
  <option value="Mediumorchid"
style="color:mediumorchid;">Mediumorchid</option>
  <option value="Mediumpurple"
style="color:mediumpurple;">Mediumpurple</option>
  <option value="Mediumseagreen"
style="color:mediumseagreen;">Mediumseagreen</option>
  <option value="Mediumslateblue"
style="color:mediumslateblue;">Mediumslateblue</option>
  <option value="Mediumspringgreen"
style="color:mediumspringgreen;">Mediumspringgreen</option>
  <option value="Mediumturquoise"
style="color:mediumturquoise;">Mediumturquoise</option>
  <option value="Mediumvioletred"
style="color:mediumvioletred;">Mediumvioletred</option>
  <option value="Midnightblue"
style="color:midnightblue;">Midnightblue</option>
  <option value="Mintcream"
style="color:mintcream;">Mintcream</option>
  <option value="Mistyrose"
style="color:mistyrose;">Mistyrose</option>
  <option value="Moccasin"
style="color:moccasin;">Moccasin</option>
  <option value="Navajowhite"
style="color:navajowhite;">Navajowhite</option>
  <option value="Navy" style="color:navy;">Navy</option>
  <option value="Oldlace"
style="color:oldlace;">Oldlace</option>
  <option value="Olive" style="color:olive;">Olive</option>
  <option value="Olivedrab"
style="color:olivedrab;">Olivedrab</option>
  <option value="Orange"
style="color:orange;">Orange</option>
  <option value="Orangered"
style="color:orangered;">Orangered</option>
  <option value="Orchid"
style="color:orchid;">Orchid</option>
  <option value="Palegoldenrod"
style="color:palegoldenrod;">Palegoldenrod</option>
  <option value="Palegreen"
style="color:palegreen;">Palegreen</option>
  <option value="Paleturquoise"
style="color:paleturquoise;">Paleturquoise</option>
  <option value="Palevioletred"
style="color:palevioletred;">Palevioletred</option>
  <option value="Papayawhip"
style="color:papayawhip;">Papayawhip</option>
  <option value="Peachpuff"
style="color:peachpuff;">Peachpuff</option>
  <option value="Peru" style="color:peru;">Peru</option>
  <option value="Pink" style="color:pink;">Pink</option>
  <option value="Plum" style="color:plum;">Plum</option>
  <option value="Powderblue"
style="color:powderblue;">Powderblue</option>
  <option value="Purple"
style="color:purple;">Purple</option>
  <option value="Red" style="color:red;">Red</option>
  <option value="Rosybrown"
style="color:rosybrown;">Rosybrown</option>
  <option value="Royalblue"
style="color:royalblue;">Royalblue</option>
  <option value="Saddlebrown"
style="color:saddlebrown;">Saddlebrown</option>
  <option value="Salmon"
style="color:salmon;">Salmon</option>
  <option value="Sandybrown"
style="color:sandybrown;">Sandybrown</option>
  <option value="Seagreen"
style="color:seagreen;">Seagreen</option>
  <option value="Seashell"
style="color:seashell;">Seashell</option>
  <option value="Sienna"
style="color:sienna;">Sienna</option>
  <option value="Silver"
style="color:silver;">Silver</option>
  <option value="Skyblue"
style="color:skyblue;">Skyblue</option>
</select>';


Bir _complex yapımıdır..
Orjinal Konu
İnadına SMF 1.1.X

Efe2007

oo süper oldu gerçekten , hemde renkleri üzerinde belli

JeeFoۧRu

çok çok teşekkürler gerçekten süper oldu renklerin belli olması güzel resmi ben verim böyle birşey...


http://img106.imageshack.us/img106/9532/cappppppppppot3.png

Hoochie Coochie Man

Vallahi o kadar çok renk varki, oturup da Türkçe'ye çeviremedim kusurabakmayın, siz hallediverin kendiniz.. :)
İnadına SMF 1.1.X

Pяηѕѕ LF

Bir _complex yapıma ve sana bizimle paylastigin için tesekkurler bende yaptim cok güzel oldu sagol :)
1.1.21 Default

speider

#7
Bir sitede şöyle renk kodları ekleniyor.

Renk butonuna basıyorsun ve iframe ile şu sayfa açılıyor köşede 100*100 boyutlarında.

tıkla

Seçtiğin renge tıklıyorsun ve işlem tamamdır:)

Buna benzer bir entegre yapabilirmiyiz?

speider

SaNaLAdReS.CoM


bende yaptım süper oldu.
ama renklerin hepsi ingilizce yazıyo.


Hoochie Coochie Man

bir sürü sözlük var net ortamında, ee bi zahmet onlarıda kendiniz çeviriverin..
İnadına SMF 1.1.X


sivilce

muhteşemsin Hoochie Coochie Man  çok teşekkürler

Sfenky

Ekledim gerçekten güzel.. Maksat çeşit olsun ;D Bazıları çıkmadı ama hepsini denemedim. Steelblue olan çıkmadı mesela bende.. Tek tek denemediğim içinde uğraşmadım :P

Sağolun paylaşım için.

Hoochie Coochie Man

Rica ederim "Meçhul Saniklar"

[Konu Dışı] Sitende kullandığın templateyi bende kullanmıştım zamanında, bir subdomainde kullanmıştım, ancak senin template firefox da bozuluyo, ona dikkat et istersen ;)  [/Konu Dışı]
İnadına SMF 1.1.XHoochie Coochie Man

İnadına SMF 1.1.X

Sfenky

[konudışı] Evet o da temanın problemi bozuk çıksın ne yapalım :P :D [/konudışı]
[konuyanı] Bence ilk mesajına "Sende Sağol" adlı büyük boyutta bir yazı ekle herkes payını alsın. Herkese tek tek cevap yazmak yorar seni bence :P[/konuyanı]

Mod için teşekkür etmiştim ama bi teşekkürü daha hak ettin sen ;D

Hoochie Coochie Man

Quote from: Sfenky on December 29, 2007, 10:14:16 PM
[konudışı] Evet o da temanın problemi bozuk çıksın ne yapalım :P :D [/konudışı]
[konuyanı] Bence ilk mesajına "Sende Sağol" adlı büyük boyutta bir yazı ekle herkes payını alsın. Herkese tek tek cevap yazmak yorar seni bence :P[/konuyanı]

Mod için teşekkür etmiştim ama bi teşekkürü daha hak ettin sen ;D

Farkındaysan düne kadar hiçbir konumdaki teşekküre cevap vermemiştim, konu kalabalık olmasın diye! ama bundan sonra vericem, tek tek vericem. bir teşekkür bile değerlidir. Bir cevap verilir ;) Sana da tekrar rica ederim.

[konudışı]Tema konusunda ise yanılıyorsun, tema bozuk çıkmaz, ancak sen bozabilirsin :) pm atıcam ordan devam edeyim.. konu sapmasın![/konudışı]
İnadına SMF 1.1.X

onrozcn

tesekkurler güzel oldu.. türkçesini bekliyoruz artık :P

www.nfstr.com


Advertisement: