Sabit ve Normal Konuları ayırma

Started by Hoochie Coochie Man, October 29, 2007, 06:15:04 PM

Previous topic - Next topic

Hoochie Coochie Man

MessageIndex.template.php dosyasında..
Bul:
foreach($context['topics'] as $topic)
{


Değiştir:
$stickybar = false;
$normalbar = false;
foreach($context['topics'] as $topic)
{
if($topic['is_sticky'] && !$stickybar)
{
echo'<tr class="titlebg"><td colspan="', empty($options['display_quick_mod']) ? '7' : '8', '"><b>Önemli Konular</b></td></tr>';
$stickybar = true;
}
else if(!$topic['is_sticky'] && $stickybar && !$normalbar)
{
echo'<tr class="titlebg"><td colspan="', empty($options['display_quick_mod']) ? '7' : '8', '"><b>Normal Konular</b></td></tr>';
$normalbar = true;
}


Bir Ben_S yapımıdır..
Orjinal Konu
İnadına SMF 1.1.X

Mr.CoWbOy

Nedense ben bunu nerdeyse 3 yıldır kullanıyorum...

Cidden sen mi yaptın? :D

Yağız...

QuoteBir Ben_S yapımıdır..
Benim yapimim demiyor ;)

4LP3RUZ1

Ben = Benjamin'in kısaltılmış hali. Yani isim :D
Frozen frogs are back :(

Hoochie Coochie Man

İnadına SMF 1.1.X

mersindost

I Am Simple Machines Hero, Because I LOVE Simple Machines

kutlukan


Hoochie Coochie Man

İnadına SMF 1.1.X

acemiforum

Teşekkürler. Gerçekten işime yaradı. Kullandığım tema da durum biraz farklıydı ancak düzenleyip onda da kullanmayı başardım.

mali05

önemli kısmında ö harfini yine algılamadı turce karakter sorunu yasıyorm utf8 kulllanıyorm

bbTURK

foreach($context['topics'] as $topic)
{
bunu MessageIndex.template.php dosyasında bulamamız mümkün mü? yüklediğim bir modla bunu değiştirmiş olabilir miyim?

rapbirlik

as $topic) bu şekilde ara kardeşim aynı sorunla karşılaştım

[-Delete-]

Pess..!


Cinim_Serhat_

MessageIndex.php üzerinde hiç oynama yapmadıysan al bu kodlar ile yenile  MessageIndex.php'ını eğer oynadıysan yardım edemem çünkü bu MessageIndex.php sıfır bir MessageIndex.php dır sadece üzerine o kodları ekleyıp yaptım ve dilbermc içindır bu MessageIndex.php yaptığın değişiklıkler gider MessageIndex.php üzerinde eğer bunu eklersen


<?php
// Version: 1.1; MessageIndex

function template_main()
{
global $context$settings$options$scripturl$modSettings$txt;

echo '
<div style="margin-bottom: 2px;"><a name="top"></a>'
theme_linktree(), '</div>';

if (isset($context['boards']) && (!empty($options['show_children']) || $context['start'] == 0))
{
echo '
<div class="tborder" style="margin-bottom: 3ex; '
$context['browser']['needs_size_fix'] && !$context['browser']['is_ie6'] ? ' width: 100%;' '''">
<table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="5" class="bordercolor">
<tr>
<td colspan="4" class="catbg">'
$txt['parent_boards'], '</td>
</tr>

'
,
empty($settings['boardname_posts_lastposts_nodisplay']) ? '<tr>
<td class="titlebg3" width="51" align="center" valign="middle">

</td>
<td class="titlebg3">
'
$txt[20].'
</td>
<td class="titlebg3" valign="middle" align="center" style="width: 12ex;">
'
$txt[21].'
</td>
<td class="titlebg3" valign="middle" align="center" width="22%">
'
$txt[22].'
</td>
</tr>' 
'' ;

foreach ($context['boards'] as $board)
{
echo '
<tr>
<td class="windowbg" width="51" align="center" valign="middle"><a href="'
$scripturl'?action=unread;board='$board['id'], '.0">';

// If the board is new, show a strong indicator.
if ($board['new'])
echo '<img src="'$settings['images_url'], '/'$settings['theme_main_color'], '/on.gif" alt="'$txt[333], '" title="'$txt[333], '" />';
// This board doesn't have new posts, but its children do.
elseif ($board['children_new'])
echo '<img src="'$settings['images_url'], '/'$settings['theme_main_color'], '/on2.gif" alt="'$txt[333], '" title="'$txt[333], '" />';
// No new posts at all! The agony!!
else
echo '<img src="'$settings['images_url'], '/'$settings['theme_main_color'], '/off.gif" alt="'$txt[334], '" title="'$txt[334], '" />';

echo '</a>
</td>
<td class="windowbg2" style="padding-top:12px; padding-bottom:12px;">
<b><a href="'
$board['href'], '" name="b'$board['id'], '">'$board['name'], '</a></b><br />
'
$board['description'];

// Show the "Moderators: ". Each has name, href, link, and id. (but we're gonna use link_moderators.)
if (!empty($board['moderators']))
echo '
<div style="padding-top: 1px;"><small><br/><i>'
count($board['moderators']) == $txt[298] : $txt[299], ': 'implode(', '$board['link_moderators']), '</i></small></div>';

// Show the "Child Boards: ". (there's a link_children but we're going to bold the new ones...)
if (!empty($board['children']))
{
// Sort the links into an array with new boards bold so it can be imploded.
$children = array();
/* Each child in each board's children has:
id, name, description, new (is it new?), topics (#), posts (#), href, link, and last_post. */
foreach ($board['children'] as $child)
{
$child['link'] = '<a href="' $child['href'] . '" title="' . ($child['new'] ? $txt[333] : $txt[334]) . ' (' $txt[330] . ': ' $child['topics'] . ', ' $txt[21] . ': ' $child['posts'] . ')">' $child['name'] . '</a>';
$children[] = $child['new'] ? '<img style="margin-right:5px;" src="' $settings['images_url'] . '/' $settings['theme_main_color'] . '/onk.gif" alt="' $txt[333] . '"/><b>' $child['link'] . '</b>' '<img style="margin-right:5px;" src="' $settings['images_url'] . '/' $settings['theme_main_color'] . '/offk.gif" alt="' $txt[334] . '"/>' $child['link'];
}

echo '
<table style="float:right; margin-top: 15px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0">
<tr>
<td class="middletext" valign="middle" align="center" width="30%">
<b>'
$txt['parent_boards'], ':</b>
'
;

$child_counter 0;

if(empty($settings['child_boards_rows']))
{
echo '
</td>
<td class="middletext" valign="top">'
;

for(; $child_counter ceil(count($children)/2); $child_counter++)
echo $children[$child_counter], '<br/>';
}

echo '
</td>
<td class="middletext" valign="top">'
;
for(; $child_counter count($children); $child_counter++)
echo $children[$child_counter], '<br/>';
echo '
</td>
</tr>
</table>'
;
}

// Show some basic information about the number of posts, etc.
echo '
</td>
<td class="windowbg" valign="middle" align="center" style="width: 12ex;"><small>
'
$board['posts'], ' '$txt[21], ' <br />
'
$board['topics'],' '$txt[330], '</small>
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" width="22%"><small>'
;

/* The board's and children's 'last_post's have:
time, timestamp (a number that represents the time.), id (of the post), topic (topic id.),
link, href, subject, start (where they should go for the first unread post.),
and member. (which has id, name, link, href, username in it.) */
if (!empty($board['last_post']['id']))
echo '
<b>'
$txt[22], '</b> '$txt[525], ' '$board['last_post']['member']['link'] , '<br />
'
$txt['smf88'], ' '$board['last_post']['link'], '<br />
'
$txt[30], ' '$board['last_post']['time'];

echo '</small>
</td>
</tr>'
;
}

echo '
</table>
</div>'
;
}


if (!empty($options['show_board_desc']) && $context['description'] != '')
{
echo '
<table width="100%" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" class="tborder" style="padding: 0; margin-bottom: 2ex;">
<tr>
<td class="titlebg2" width="100%" height="24" style="border-top: 0;">
<small>'
$context['description'], '</small>
</td>
</tr>
</table>'
;
}

// Create the button set...
$normal_buttons = array(
'new_topic' => array('test' => 'can_post_new''text' => 'smf258''image' => 'new_topic.gif''lang' => true'url' => $scripturl '?action=post;board=' $context['current_board'] . '.0'),
'markread' => array('text' => 'mark_read_short''image' => 'markread.gif''lang' => true'url' => $scripturl '?action=markasread;sa=board;board=' $context['current_board'] . '.0;sesc=' $context['session_id']),
'notify' => array('test' => 'can_mark_notify''text' => 125'image' => 'notify.gif''lang' => true'custom' => 'onclick="return confirm(\'' . ($context['is_marked_notify'] ? $txt['notification_disable_board'] : $txt['notification_enable_board']) . '\');"''url' => $scripturl '?action=notifyboard;sa=' . ($context['is_marked_notify'] ? 'off' 'on') . ';board=' $context['current_board'] . '.' $context['start'] . ';sesc=' $context['session_id']),
'post_poll' => array('test' => 'can_post_poll''text' => 'smf20''image' => 'new_poll.gif''lang' => true'url' => $scripturl '?action=post;board=' $context['current_board'] . '.0;poll'),
);

// They can only mark read if they are logged in and it's enabled!
if (!$context['user']['is_logged'] || !$settings['show_mark_read'])
unset($normal_buttons['markread']);

if (!$context['no_topic_listing'])
{
echo '
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="middletext">'
$txt[139], ': '$context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . '&nbsp;&nbsp;<a href="#bot"><b>' $txt['topbottom5'] . '</b></a>' '''</td>
<td align="right" style="padding-right: 1ex;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
'
template_button_strip($normal_buttons'bottom'), '
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>'
;

// If Quick Moderation is enabled start the form.
if (!empty($options['display_quick_mod']) && !empty($context['topics']))
echo '
<form action="'
$scripturl'?action=quickmod;board='$context['current_board'], '.'$context['start'], '" method="post" accept-charset="'$context['character_set'], '" name="quickModForm" id="quickModForm" style="margin: 0;">';

echo '
<div class="tborder" '
$context['browser']['needs_size_fix'] && !$context['browser']['is_ie6'] ? 'style="width: 100%;"' '''>
<table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="4" class="bordercolor">
<tr>'
;

// Are there actually any topics to show?
if (!empty($context['topics']))
{
echo '
<td width="9%" colspan="2" class="catbg3"></td>

<td class="catbg3"><a href="'
$scripturl'?board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';sort=subject'$context['sort_by'] == 'subject' && $context['sort_direction'] == 'up' ';desc' '''">'$txt[70], $context['sort_by'] == 'subject' ' <img src="' $settings['images_url'] . '/sort_' $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" />' '''</a></td>

<td class="catbg3" width="11%"><a href="'
$scripturl'?board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';sort=starter'$context['sort_by'] == 'starter' && $context['sort_direction'] == 'up' ';desc' '''">'$txt[109], $context['sort_by'] == 'starter' ' <img src="' $settings['images_url'] . '/sort_' $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" />' '''</a></td>

<td class="catbg3" width="4%" align="center"><a href="'
$scripturl'?board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';sort=replies'$context['sort_by'] == 'replies' && $context['sort_direction'] == 'up' ';desc' '''">'$txt[110], $context['sort_by'] == 'replies' ' <img src="' $settings['images_url'] . '/sort_' $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" />' '''</a></td>

<td class="catbg3" width="4%" align="center"><a href="'
$scripturl'?board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';sort=views'$context['sort_by'] == 'views' && $context['sort_direction'] == 'up' ';desc' '''">'$txt[301], $context['sort_by'] == 'views' ' <img src="' $settings['images_url'] . '/sort_' $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" />' '''</a></td>

<td class="catbg3" width="22%"><a href="'
$scripturl'?board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';sort=last_post'$context['sort_by'] == 'last_post' && $context['sort_direction'] == 'up' ';desc' '''">'$txt[111], $context['sort_by'] == 'last_post' ' <img src="' $settings['images_url'] . '/sort_' $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" />' '''</a></td>';

// Show a "select all" box for quick moderation?
if (!empty($options['display_quick_mod']) && $options['display_quick_mod'] == 1)
echo '
<td class="catbg3" width="24" valign="middle" align="center">
<input type="checkbox" onclick="invertAll(this, this.form, \'topics[]\');" class="check" />
</td>'
;
// If it's on in "image" mode, don't show anything but the column.
elseif (!empty($options['display_quick_mod']))
echo '
<td class="catbg3" width="4%" valign="middle" align="center"></td>'
;
}
// No topics.... just say, "sorry bub".
else
echo '
<td class="catbg3" width="100%" colspan="7"><b>'
$txt[151], '</b></td>';

echo '
</tr>'
;

if (!empty($settings['display_who_viewing']))
{
echo '
<tr class="windowbg2">
<td colspan="' 
, !empty($options['display_quick_mod']) ? '8' '7' '"><small>';
if ($settings['display_who_viewing'] == 1)
echo count($context['view_members']), ' 'count($context['view_members']) == $txt['who_member'] : $txt[19];
else
echo empty($context['view_members_list']) ? '0 ' $txt[19] : implode(', '$context['view_members_list']) . ((empty($context['view_num_hidden']) or $context['can_moderate_forum']) ? '' ' (+ ' $context['view_num_hidden'] . ' ' $txt['hidden'] . ')');
echo $txt['who_and'], $context['view_num_guests'], ' '$context['view_num_guests'] == $txt['guest'] : $txt['guests'], $txt['who_viewing_board'], '
</small></td>
</tr>'
;
}

$stickybar false;$normalbar false;foreach($context['topics'] as $topic){if($topic['is_sticky'] && !$stickybar){echo'<tr class="titlebg"><td colspan="', empty($options['display_quick_mod']) ? '7' '8''"><b>Sabit Konular</b></td></tr>';$stickybar true;}else if(!$topic['is_sticky'] && $stickybar && !$normalbar){echo'<tr class="titlebg"><td colspan="', empty($options['display_quick_mod']) ? '7' '8''"><b>Normal Konular</b></td></tr>';$normalbar true;} // Do we want to seperate the sticky and lock status out?
if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']) && strpos($topic['class'], 'sticky') !== false)
$topic['class'] = substr($topic['class'], 0strrpos($topic['class'], '_sticky'));
if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']) && strpos($topic['class'], 'locked') !== false)
$topic['class'] = substr($topic['class'], 0strrpos($topic['class'], '_locked'));

echo '
<tr>
<td class="windowbg2" valign="middle" align="center" width="5%">
<img src="'
$settings['images_url'], '/topic/'$topic['class'], '.gif" alt="" />
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" align="center" width="4%">
<img src="'
$topic['first_post']['icon_url'], '" alt="" />
</td>
<td class="windowbg' 
, !empty($settings['seperate_sticky_lock']) && $topic['is_sticky'] ? '3' '' '" valign="middle" ', (!empty($topic['quick_mod']['remove']) ? 'id="topic_' $topic['first_post']['id'] . '" onmouseout="mouse_on_div = 0;" onmouseover="mouse_on_div = 1;" ondblclick="modify_topic(\'' $topic['id'] . '\', \'' $topic['first_post']['id'] . '\', \'' $context['session_id'] . '\');"' ''), '>';

if (!empty($settings['seperate_sticky_lock']))
echo '
$topic['is_locked'] ? '<img src="' $settings['images_url'] . '/icons/quick_lock.gif" align="right" alt="" id="lockicon' $topic['first_post']['id'] . '" style="margin: 0;" />' '' '
$topic['is_sticky'] ? '<img src="' $settings['images_url'] . '/icons/show_sticky.gif" align="right" alt="" id="stickyicon' $topic['first_post']['id'] . '" style="margin: 0;" />' '';

echo '
'
$topic['is_sticky'] ? '<b>' '' '<span id="msg_' $topic['first_post']['id'] . '">'$topic['first_post']['link'], '</span>'$topic['is_sticky'] ? '</b>' '';

// Is this topic new? (assuming they are logged in!)
if ($topic['new'] && $context['user']['is_logged'])
echo '
<span class="newicon"><a href="'
$topic['new_href'], '" id="newicon' $topic['first_post']['id'] . '">'$txt[302], '</a></span>';

echo '
<small id="pages' 
$topic['first_post']['id'] . '">'$topic['pages'], '</small>
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" width="14%">
'
$topic['first_post']['member']['link'], '
</td>
<td class="windowbg' 
$topic['is_sticky'] ? '3' '' '" valign="middle" width="4%" align="center">
'
$topic['replies'], '
</td>
<td class="windowbg' 
$topic['is_sticky'] ? '3' '' '" valign="middle" width="4%" align="center">
'
$topic['views'], '
</td>
<td class="windowbg2" valign="middle" width="22%">
<a href="'
$topic['last_post']['href'], '"><img src="'$settings['images_url'], '/icons/last_post.gif" alt="'$txt[111], '" title="'$txt[111], '" style="float: right;" /></a>
<span class="smalltext">
'
$topic['last_post']['time'], '<br />
'
$txt[525], ' '$topic['last_post']['member']['link'], '
</span>
</td>'
;

// Show the quick moderation options?
if (!empty($options['display_quick_mod']))
{
echo '
<td class="windowbg' 
$topic['is_sticky'] ? '3' '' '" valign="middle" align="center" width="4%">';
if ($options['display_quick_mod'] == 1)
echo '
<input type="checkbox" name="topics[]" value="'
$topic['id'], '" class="check" />';
else
{
// Check permissions on each and show only the ones they are allowed to use.
if ($topic['quick_mod']['remove'])
echo '<a href="'$scripturl'?action=quickmod;board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';actions['$topic['id'], ']=remove;sesc='$context['session_id'], '" onclick="return confirm(\''$txt['quickmod_confirm'], '\');"><img src="'$settings['images_url'], '/icons/quick_remove.gif" width="16" alt="'$txt[63], '" title="'$txt[63], '" /></a>';

if ($topic['quick_mod']['lock'])
echo '<a href="'$scripturl'?action=quickmod;board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';actions['$topic['id'], ']=lock;sesc='$context['session_id'], '" onclick="return confirm(\''$txt['quickmod_confirm'], '\');"><img src="'$settings['images_url'], '/icons/quick_lock.gif" width="16" alt="'$txt['smf279'], '" title="'$txt['smf279'], '" /></a>';

if ($topic['quick_mod']['lock'] || $topic['quick_mod']['remove'])
echo '<br />';

if ($topic['quick_mod']['sticky'])
echo '<a href="'$scripturl'?action=quickmod;board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';actions['$topic['id'], ']=sticky;sesc='$context['session_id'], '" onclick="return confirm(\''$txt['quickmod_confirm'], '\');"><img src="'$settings['images_url'], '/icons/quick_sticky.gif" width="16" alt="'$txt['smf277'], '" title="'$txt['smf277'], '" /></a>';

if ($topic['quick_mod']['move'])
echo '<a href="'$scripturl'?action=movetopic;board='$context['current_board'], '.'$context['start'], ';topic='$topic['id'], '.0"><img src="'$settings['images_url'], '/icons/quick_move.gif" width="16" alt="'$txt[132], '" title="'$txt[132], '" /></a>';
}
echo '</td>';
}
echo '
</tr>'
;
}

if (!empty($options['display_quick_mod']) && $options['display_quick_mod'] == && !empty($context['topics']))
{
echo '
<tr class="catbg">
<td colspan="8" align="right">
<select name="qaction"'
$context['can_move'] ? ' onchange="this.form.moveItTo.disabled = (this.options[this.selectedIndex].value != \'move\');"' '''>
<option value="">--------</option>
'
$context['can_remove'] ? '<option value="remove">' $txt['quick_mod_remove'] . '</option>' '''
'
$context['can_lock'] ? '<option value="lock">' $txt['quick_mod_lock'] . '</option>' '''
'
$context['can_sticky'] ? '<option value="sticky">' $txt['quick_mod_sticky'] . '</option>' '''
'
$context['can_move'] ? '<option value="move">' $txt['quick_mod_move'] . ': </option>' '''
'
$context['can_merge'] ? '<option value="merge">' $txt['quick_mod_merge'] . '</option>' '''
<option value="markread">'
$txt['quick_mod_markread'], '</option>
</select>'
;

if ($context['can_move'])
{
echo '
<select id="moveItTo" name="move_to" disabled="disabled">'
;

foreach ($context['jump_to'] as $category)
foreach ($category['boards'] as $board)
{
if (!$board['is_current'])
echo '
<option value="'
$board['id'], '"', !empty($board['selected']) ? ' selected="selected"' '''>'str_repeat('-'$board['child_level'] + 1), ' '$board['name'], '</option>';
}
echo '
</select>'
;
}
echo '
<input type="submit" value="'
$txt['quick_mod_go'], '" onclick="return document.forms.quickModForm.qaction.value != \'\' &amp;&amp; confirm(\''$txt['quickmod_confirm'], '\');" />
</td>
</tr>'
;
}

echo '
</table>
</div>
<a name="bot"></a>'
;

// Finish off the form - again.
if (!empty($options['display_quick_mod']) && !empty($context['topics']))
echo '
<input type="hidden" name="sc" value="' 
$context['session_id'] . '" />
</form>'
;

echo '
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="middletext">'
$txt[139], ': '$context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . '&nbsp;&nbsp;<a href="#top"><b>' $txt['topbottom4'] . '</b></a>' '''</td>
<td align="right" style="padding-right: 1ex;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
'
template_button_strip($normal_buttons'top'), '
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>'
;
}


// Show breadcrumbs at the bottom too?
echo '
<div>'
theme_linktree(), '<br /></div>';

echo '
<div class="tborder">
<table cellpadding="8" cellspacing="0" width="100%" class="titlebg2">
<tr>'
;

if (!$context['no_topic_listing'])
echo '
<td style="padding-top: 2ex;" class="smalltext">'
, !empty($modSettings['enableParticipation']) ? '
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/topic/my_normal_post.gif" alt="" align="middle" /> ' $txt['participation_caption'] . '<br />' '''
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/topic/normal_post.gif" alt="" align="middle" /> ' $txt[457] . '<br />
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/topic/hot_post.gif" alt="" align="middle" /> ' $txt[454] . '<br />
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/topic/veryhot_post.gif" alt="" align="middle" /> ' $txt[455] . '
</td>
<td valign="top" style="padding-top: 2ex;" class="smalltext">
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/icons/quick_lock.gif" alt="" align="middle" /> ' $txt[456] . '<br />' . ($modSettings['enableStickyTopics'] == '1' '
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/icons/quick_sticky.gif" alt="" align="middle" /> ' $txt['smf96'] . '<br />' '') . ($modSettings['pollMode'] == '1' '
<img src="' 
$settings['images_url'] . '/topic/normal_poll.gif" alt="" align="middle" /> ' $txt['smf43'] : '') . '
</td>'
;

echo '
<td align="'
, !$context['right_to_left'] ? 'right' 'left''" valign="middle">
<form action="'
$scripturl'" method="get" accept-charset="'$context['character_set'], '" name="jumptoForm">
<span class="smalltext"><label for="jumpto">' 
$txt[160] . '</label>:</span>
<select name="jumpto" id="jumpto" onchange="if (this.selectedIndex > 0 &amp;&amp; this.options[this.selectedIndex].value) window.location.href = smf_scripturl + this.options[this.selectedIndex].value.substr(smf_scripturl.indexOf(\'?\') == -1 || this.options[this.selectedIndex].value.substr(0, 1) != \'?\' ? 0 : 1);">
<option value="">' 
$txt[251] . ':</option>';

// Show each category - they all have an id, name, and the boards in them.
foreach ($context['jump_to'] as $category)
{
// Show the category name with a link to the category. (index.php#id)
echo '
<option value="" disabled="disabled">-----------------------------</option>
<option value="#'
$category['id'], '">'$category['name'], '</option>
<option value="" disabled="disabled">-----------------------------</option>'
;

/* Now go through each board - they all have:
id, name, child_level (how many parents they have, basically...), and is_current. (is this the current board?) */
foreach ($category['boards'] as $board)
{
// Show some more =='s if this is a child, so as to make it look nice.
echo '
<option value="?board='
$board['id'], '.0"'$board['is_current'] ? ' selected="selected"' '''> 'str_repeat('=='$board['child_level']), '=> '$board['name'], '</option>';
}
}

echo '
</select>&nbsp;
<input type="button" value="'
$txt[161], '" onclick="if (this.form.jumpto.options[this.form.jumpto.selectedIndex].value) window.location.href = \''$scripturl'\' + this.form.jumpto.options[this.form.jumpto.selectedIndex].value;" />
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>'
;

// Javascript for inline editing.
echo '
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="' 
$settings['default_theme_url'] . '/xml_board.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[

// Hide certain bits during topic edit.
hide_prefixes.push("lockicon", "stickyicon", "pages", "newicon");

// Use it to detect when we\'ve stopped editing.
document.onclick = modify_topic_click;

var mouse_on_div;
function modify_topic_click()
{
if (in_edit_mode == 1 && mouse_on_div == 0)
modify_topic_save("'
$context['session_id'], '");
}

function modify_topic_keypress(oEvent)
{
if (typeof(oEvent.keyCode) != "undefined" && oEvent.keyCode == 13)
{
modify_topic_save("'
$context['session_id'], '");
if (typeof(oEvent.preventDefault) == "undefined")
oEvent.returnValue = false;
else
oEvent.preventDefault();
}
}

// For templating, shown when an inline edit is made.
function modify_topic_show_edit(subject)
{
// Just template the subject.
setInnerHTML(cur_subject_div, \'<input type="text" name="subject" value="\' + subject + \'" size="60" style="width: 99%;"  maxlength="80" onkeypress="modify_topic_keypress(event)" /><input type="hidden" name="topic" value="\' + cur_topic_id + \'" /><input type="hidden" name="msg" value="\' + cur_msg_id.substr(4) + \'" />\');
}

// And the reverse for hiding it.
function modify_topic_hide_edit(subject)
{
// Re-template the subject!
setInnerHTML(cur_subject_div, \'<a href="'
$scripturl'?topic=\' + cur_topic_id + \'.0">\' + subject + \'</a>\');
}

// ]]></script>'
;
}

function 
theme_show_buttons()
{
global $context$settings$options$txt$scripturl;

$buttonArray = array();

// Are they allowed to post new topics?
if ($context['can_post_new'])
$buttonArray[] = '<a href="' $scripturl '?action=post;board=' $context['current_board'] . '.0">' $txt['smf258'] . '</a>';

// If they are logged in, and the mark read buttons are enabled..
if ($context['user']['is_logged'] && $settings['show_mark_read'])
$buttonArray[] = '<a href="' $scripturl '?action=markasread;sa=board;board=' $context['current_board'] . '.0;sesc=' $context['session_id'] . '">' $txt['mark_read_short'] . '</a>';

// If the user has permission to show the notification button... ask them if they're sure, though.
if ($context['can_mark_notify'])
$buttonArray[] = '<a href="' $scripturl '?action=notifyboard;sa=' . ($context['is_marked_notify'] ? 'off' 'on') . ';board=' $context['current_board'] . '.' $context['start'] . ';sesc=' $context['session_id'] . '" onclick="return confirm(\'' . ($context['is_marked_notify'] ? $txt['notification_disable_board'] : $txt['notification_enable_board']) . '\');">' $txt[125] . '</a>';

// How about new polls, can the user post those?
if ($context['can_post_poll'])
$buttonArray[] = '<a href="' $scripturl '?action=post;board=' $context['current_board'] . '.0;poll">' $txt['smf20'] . '</a>';

return implode(' &nbsp;|&nbsp; '$buttonArray);
}

?>
Lüzümsüzsa Söndür...

_Serhat_

Hımm ilginç valla MessageIndex.php'nı eklermısın şu anda sitenin üzerinde bulunan
Lüzümsüzsa Söndür...

_Serhat_

Senin yukarıda verdiğin default temasındaki


Admin Paneli =>Temalar ve Görünüm => Temaları Düzenle => Bu tema üzerinde tabanlı başka bir tema yaratın. (dilbermcdeki link)


buradaki MessageIndex.template.php kopyala sonra tekrar tema düzeni'nı seçin dilbermc üzerindeki linkden Bu temadaki dosyalara göz atın ve düzenleyin. tıklayın ve MessageIndex.template.php  açın sonra yukarıda Hoochie Coochie Man  verdiği linki bulun ve diğeri ile değiştırın
Lüzümsüzsa Söndür...

_Serhat_

Lüzümsüzsa Söndür...

Advertisement: