Превеждане на SMF на Български!

Started by ivo2296, March 01, 2010, 12:54:56 PM

Previous topic - Next topic

ivo2296

Който има желанието да помогне в превода, нека прочете първата публикация от тази тема:
Want to improve SMF in your language? Here's how you can help!


Advertisement: