News:

Bored?  Looking to kill some time?  Want to chat with other SMF users?  Join us in IRC chat or Discord

Main Menu

No se'ns mostra la imatge de verifació de registre

Started by DonaAlpina, February 06, 2011, 09:49:17 AM

Previous topic - Next topic

DonaAlpina

Quan un usuari es vol donar d'alta no se'ns mostra la imatge de Verificació Visual. Com ho podem solucionar?

També voldríem saber com es poden pujar imatges a les entrades del fòrum. Gràcies!!

DonaAlpina

Hem descobert que no es veu akesta imatge perquè hem intentat modificar la pàgina afegint una taula amb una imatge. La resta del fòrum funciona correctament.
L'únic que volem és que el fòrum quedi integrat a la web, amb la capçalera, un menú...

Advertisement: