News:

Bored?  Looking to kill some time?  Want to chat with other SMF users?  Join us in IRC chat or Discord

Main Menu

informació usuaris que han entrat en algun moment del dia al forum

Started by jacint, August 12, 2012, 05:47:06 AM

Previous topic - Next topic

jacint

He trobat amb la ultima actualització que un apartat d'informació inferior on apareixen els usuaris que han accedit al forum, ja s'ha canviat i només apareixen els usuaris que hi ha en aquest moment.

Sabeu si es possible fer apareixer la infomració dels usuaris que s'han connectat en algun moment del dia al forum?

En la versió anterior aquest apartat apareixia la informació però amb la nova versió ja no hi apareix.

Si algu ho sap ja m'ho direu.

Moltes gràcies,

Jacint

b0t

My Forum and Chat

Advertisement: