Активиране на брояч.

Started by niki690, December 01, 2014, 06:36:17 PM

Previous topic - Next topic

niki690

Ще има ли някои желание да ми помогне  като ми обясни по наи елементарния начин точно какво трябва да направя за да  го активирам   този брояч защот го качих но не иска да брои.


Advertisement: