ایجاد محل تبلیغ

Started by seyed mohsen, January 11, 2015, 02:32:00 PM

Previous topic - Next topic

seyed mohsen

سلام
می خواستم تبلیغات سایتم شبیه به سایت زیر باشد.
* در این سایت اگر وارد هر تالار بشوید یک تبلیغ مجزا می بینید.
hxxp:www.eca.ir/forum2/index.php?board=3.0 [nonactive]
از کجا باید بسته را دانلود کنم؟

mrtarkhan

هر پرسش خردمند، نيمي از پاسخ را در خود دارد.((سليمان ابن گاويرول))

Advertisement: