درخواست مود Activity Bar

Started by CHRIS-7, February 20, 2015, 07:17:39 PM

Previous topic - Next topic

CHRIS-7

سلام دوستان من به مود نمودار فعالیت که در پروفایل و پست های ارسالی کاربران قابل مشاهده است نیازمندم.

این هم یک عکس از این مود.ممنون می شم راهنمایی و کمکم کنید.

CHRIS-7

Hello , Is Anybody In there

سلام کسی هم اینجا هستش به من کمک کنه.  :-\

Suki

What exactly do you want to do? do you want to install the activity bar mod or do you already have it installed and want to customize it?


ترجمه گوگل:
دقیقا چه می خواهید انجام دهید؟ آیا شما می خواهید برای نصب وزارت دفاع نوار فعالیت و یا شما در حال حاضر آن نصب شده و می خواهید آن را سفارشی؟
Disclaimer: unless otherwise stated, all my posts are personal and does not represent any views or opinions held by Simple Machines.

Making tough decisions, so you don't have to.

CHRIS-7

Quote from: Suki on February 25, 2015, 10:00:30 AM
What exactly do you want to do? do you want to install the activity bar mod or do you already have it installed and want to customize it?


ترجمه گوگل:
دقیقا چه می خواهید انجام دهید؟ آیا شما می خواهید برای نصب وزارت دفاع نوار فعالیت و یا شما در حال حاضر آن نصب شده و می خواهید آن را سفارشی؟
Hi
I Want This MOD But
I Found This Mod On your Site and It's Work Perfectly

Thanks For the Help
Suki

Amigo :)

[img height=400 Width=500]http://www.uplooder.net/img/image/26/47303997b30f66660dd2a0c449a17f34/Capture-xx.JPG[/img]

Suki

Yes, that link contains a ready to install package. If you ever need support for it, you can use that same page to fill a bug report.
Disclaimer: unless otherwise stated, all my posts are personal and does not represent any views or opinions held by Simple Machines.

Making tough decisions, so you don't have to.

CHRIS-7

Quote from: Suki on February 26, 2015, 12:50:44 PM
Yes, that link contains a ready to install package. If you ever need support for it, you can use that same page to fill a bug report.

much appreciate really for This MOD

Advertisement: