Advertisement:

Author Topic: SMF ve WP sorunu  (Read 1100 times)

Offline LopkSLap

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 11
SMF ve WP sorunu
« on: April 08, 2019, 01:31:31 PM »
WP kurulu olan siteme SMF forumu kurdum, forum gayet güzel işliyor fakat forum üzerindeki bazı linkler (genelde ikon resimleri) 404 hatası veriyor. Durumun htaccess'ten kaynaklandığını biliyorum fakat her türlü yolu denememe rağmen çözemedim. Aşağıya gerekli bilgileri koyuyorum lütfen buna bir çözüm bulmama yardım edin.

Code: [Select]
# BEGIN WpFastestCache
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTPS} =on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^gamercommunitycenter.com

# Start WPFC Exclude
# End WPFC Exclude

# Start_WPFC_Exclude_Admin_Cookie
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !wordpress_logged_in_[^\=]+\=CaptainSLap|OptiCore
# End_WPFC_Exclude_Admin_Cookie
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^gamercommunitycenter.com
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(facebookexternalhit|Twitterbot|LinkedInBot|WhatsApp|Mediatoolkitbot)
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(WP\sFastest\sCache\sPreload(\siPhone\sMobile)?\s*Bot)
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\/){2}$
RewriteCond %{REQUEST_URI} \/$
RewriteCond %{QUERY_STRING} !.+
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !comment_author_
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !safirmobilswitcher=mobil
RewriteCond %{HTTP:Profile} !^[a-z0-9\"]+ [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(\bCrMo\b|CriOS|Android.*Chrome\/[.0-9]*\s(Mobile)?|\bDolfin\b|Opera.*Mini|Opera.*Mobi|Android.*Opera|Mobile.*OPR\/[0-9.]+|Coast\/[0-9.]+|Skyfire|Mobile\sSafari\/[.0-9]*\sEdge|IEMobile|MSIEMobile|fennec|firefox.*maemo|(Mobile|Tablet).*Firefox|Firefox.*Mobile|FxiOS|bolt|teashark|Blazer|Version.*Mobile.*Safari|Safari.*Mobile|MobileSafari|Tizen|UC.*Browser|UCWEB|baiduboxapp|baidubrowser|DiigoBrowser|Puffin|\bMercury\b|Obigo|NF-Browser|NokiaBrowser|OviBrowser|OneBrowser|TwonkyBeamBrowser|SEMC.*Browser|FlyFlow|Minimo|NetFront|Novarra-Vision|MQQBrowser|MicroMessenger|Android.*PaleMoon|Mobile.*PaleMoon|Android|blackberry|\bBB10\b|rim\stablet\sos|PalmOS|avantgo|blazer|elaine|hiptop|palm|plucker|xiino|Symbian|SymbOS|Series60|Series40|SYB-[0-9]+|\bS60\b|Windows\sCE.*(PPC|Smartphone|Mobile|[0-9]{3}x[0-9]{3})|Window\sMobile|Windows\sPhone\s[0-9.]+|WCE;|Windows\sPhone\s10.0|Windows\sPhone\s8.1|Windows\sPhone\s8.0|Windows\sPhone\sOS|XBLWP7|ZuneWP7|Windows\sNT\s6\.[23]\;\sARM\;|\biPhone.*Mobile|\biPod|\biPad|Apple-iPhone7C2|MeeGo|Maemo|J2ME\/|\bMIDP\b|\bCLDC\b|webOS|hpwOS|\bBada\b|BREW).*$ [NC]
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/all/$1/index.html -f [or]
RewriteCond /home/lhrgamer/public_html/wp-content/cache/all/$1/index.html -f
RewriteRule ^(.*) "/wp-content/cache/all/$1/index.html" [L]
</IfModule>
<FilesMatch "index\.(html|htm)$">
AddDefaultCharset UTF-8
<ifModule mod_headers.c>
FileETag None
Header unset ETag
Header set Cache-Control "max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate"
Header set Pragma "no-cache"
Header set Expires "Mon, 29 Oct 1923 20:30:00 GMT"
</ifModule>
</FilesMatch>
# END WpFastestCache

# BEGIN GzipWpFastestCache
<IfModule mod_deflate.c>
AddType x-font/woff .woff
AddType x-font/ttf .ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE x-font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype font/ttf font/eot font/otf
</IfModule>

# END GzipWpFastestCache

# BEGIN LBCWpFastestCache
<FilesMatch "\.(webm|ogg|mp4|ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|webp|js|css|swf|x-html|css|xml|js|woff|woff2|ttf|svg|eot)(\.gz)?$">
<IfModule mod_expires.c>
AddType application/font-woff2 .woff2
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0
ExpiresByType video/webm A10368000
ExpiresByType video/ogg A10368000
ExpiresByType video/mp4 A10368000
ExpiresByType image/webp A10368000
ExpiresByType image/gif A10368000
ExpiresByType image/png A10368000
ExpiresByType image/jpg A10368000
ExpiresByType image/jpeg A10368000
ExpiresByType image/ico A10368000
ExpiresByType image/svg+xml A10368000
ExpiresByType text/css A10368000
ExpiresByType text/javascript A10368000
ExpiresByType application/javascript A10368000
ExpiresByType application/x-javascript A10368000
ExpiresByType application/font-woff2 A10368000
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header set Expires "max-age=A10368000, public"
Header unset ETag
Header set Connection keep-alive
FileETag None
</IfModule>
</FilesMatch>
# END LBCWpFastestCache
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^forum/(.*)$

RewriteRule ^.*$ – [L]

RewriteRule ^index\.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress
sitemap: https://gamercommunitycenter.com/sitemap_index.xml

Örnek olarak aşağıdaki linkten bazı resimlerin çalışıp bazılarının çalışmadığını görebilirsiniz:

gamercommunitycenter.com/forum/Themes/grcctheme/images/admin/

Çalışana örnek : gamercommunitycenter.com/forum/Themes/grcctheme/images/admin/attachment.gif
Çalışmayana örnek : gamercommunitycenter.com/forum/Themes/grcctheme/images/admin/features.gif[/code]

Offline PowerKing0687

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 33
Re: SMF ve WP sorunu
« Reply #1 on: April 09, 2019, 01:40:40 AM »
Buradaki https://download.simplemachines.org/index.php?tools repair_settings dosyasını indirip denedin mi? htaccess dosyan bayağı dolu.
“Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti.”
-Mustafa Kemal Atatürk

Offline LopkSLap

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 11
Re: SMF ve WP sorunu
« Reply #2 on: April 09, 2019, 09:13:07 AM »
Buradaki https://download.simplemachines.org/index.php?tools repair_settings dosyasını indirip denedin mi? htaccess dosyan bayağı dolu.
Evet denedim. Fakat çözümü olmadı. Bunun yanında htaccess dosyası wordpress'e ait ve WP Fastest Cache eklentisinden dolayı bu kadar kabarık.

Offline PowerKing0687

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 33
Re: SMF ve WP sorunu
« Reply #3 on: April 09, 2019, 09:26:52 AM »
WP Fastest Cache gibi eklentilere gerek olmadığını düşünüyorum. Foruma üye olmaya çalıştım; ama resim doğrulama resimleri gözükmüyor. Bence sıfır bir htaccess ile yedek alıp değiştir. https yönlendirmesini o yeni htaccess'e uyarlarsın.
“Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti.”
-Mustafa Kemal Atatürk

Offline LopkSLap

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 11
Re: SMF ve WP sorunu
« Reply #4 on: April 09, 2019, 09:33:18 AM »
WP Fastest Cache gibi eklentilere gerek olmadığını düşünüyorum. Foruma üye olmaya çalıştım; ama resim doğrulama resimleri gözükmüyor. Bence sıfır bir htaccess ile yedek alıp değiştir. https yönlendirmesini o yeni htaccess'e uyarlarsın.
Derhal deniyorum :(

Offline LopkSLap

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 11
Re: SMF ve WP sorunu
« Reply #5 on: April 09, 2019, 09:37:04 AM »
WP Fastest Cache gibi eklentilere gerek olmadığını düşünüyorum. Foruma üye olmaya çalıştım; ama resim doğrulama resimleri gözükmüyor. Bence sıfır bir htaccess ile yedek alıp değiştir. https yönlendirmesini o yeni htaccess'e uyarlarsın.
Bahsettiğiniz gibi eklentiyi sildim ve cache'i temizledim ve şuan .htaccess dosyası aşağıdaki gibi oldu fakat sorun hala aynı.
Code: [Select]
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^forum/(.*)$

RewriteRule ^.*$ – [L]

RewriteRule ^index\.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Offline PowerKing0687

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 33
Re: SMF ve WP sorunu
« Reply #6 on: April 10, 2019, 01:20:20 AM »
Demek ki htaccess'den kaynaklı değilmiş :D

/forum/Themes/grcctheme/images/...
Dosya yolu isimlerinin doğru olduğundan emin ol.

Bu tür işlemleri site ve ftp panelinize girmeden çözmemiz zor. Bilen varsa yazar. Bence mybb kurman daha iyi.
“Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda, hayalim kendiliğinden gerçekleşti.”
-Mustafa Kemal Atatürk