• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.

Problem me forumin

Started by albin, September 09, 2019, 11:45:46 AM

Previous topic - Next topic

albin

Databaza është çrregulluar pse se dij një ditë nuk funksionoj. Të serverit më than se ke Problem ne Datenbank pra databazë e jo te serveri  . Fakti që forumin smf_1-1-21 kur tentoj ta instaloj nuk më instalohet dot. Kurse forumi smf_2-0-15 më instalohet por kur dua ta lidhë me mkportal nuk e pranon këtë lidhje nuk mund ta lexoj seting.php të smf.
Ka dikush që mund të më ndihmoj që ta rikthaj prap forumin e vjetër?

Advertisement: