Dolën në qarkullim SMF 1.1.9 dhe 2.0 RC1-1

Started by Sarge, May 21, 2009, 11:44:33 AM

Previous topic - Next topic

Sarge

Sapo kanë dalë në qarkullim versionet 1.1.9 dhe 2.0 RC1-1 të SMF (Simple Machines Forum). Versionet e reja përmbajnë përmirësime sigurie dhe këshillohet seriozisht që të gjithë administratorët e forumeve me SMF të freskojnë forumet e tyre. Freskimi mund të instalohet në forumet ekzistuese drejpërdrejt nga paneli i administrimit i SMF.

Njoftimi zyrtar (në gjuhën angleze): SMF 1.1.9 and 2.0 RC1-1 released

Freskimi vlen për të gjitha degët e SMF. Versionet e fundit tani janë SMF 1.0.17, 1.1.9 dhe 2.0 RC1-1.

Ata që duan të krijojnë forume të reja mund të shkarkojnë paketat e instalimit të SMF 1.1.9 dhe 2.0 RC1-1 nga http://download.simplemachines.org/

Edhe njëherë, këshillohet seriozisht që ta freskoni SMF në forumet tuaja, për arsye sigurie.

    Please do not PM me with support requests unless I invite you to.

http://www.zeriyt.com/   ~   http://www.galeriashqiptare.net/


Quote
<H> I had zero posts when I started posting

Advertisement: