Konu Derecelendirme (Topic Ratings)

Started by Kapadokyalı, June 19, 2006, 05:23:29 PM

Previous topic - Next topic

herace

indirme linki uçmuş bi zahmet yenileseniz (1.1.2 de sorun çıkmıyo demi?)

Kapadokyalı

Quote from: herace on April 14, 2007, 06:44:05 PM
indirme linki uçmuş bi zahmet yenileseniz (1.1.2 de sorun çıkmıyo demi?)

Peşin hüküm vermeyin ve indirme işlemini tekrarlayın, linkler çalışmaktadır...

herace

Quote from: Kapadokyalı on April 15, 2007, 02:53:45 PM
Quote from: herace on April 14, 2007, 06:44:05 PM
indirme linki uçmuş bi zahmet yenileseniz (1.1.2 de sorun çıkmıyo demi?)

Peşin hüküm vermeyin ve indirme işlemini tekrarlayın, linkler çalışmaktadır...
evet şmdi çalışıyor demek ki benim ilk denediğimde senin site 404 lerdeymiş :D
1.1.2 de çalışıyor mu peki???

Kapadokyalı

Quote from: apache on March 28, 2007, 05:51:34 PM
arkadaş 1.1.2 ye bile kurdum çok güzel çalışıyor. package-info.xml  dosyasında install ve uninstall yazan satırlarda 1.1 RC2 yazan yeri kendine göre ayarla..

Bu cevap yeterli sanırım...

ogretmen71

Hocam dediğini yaptım aynen yükledim ve gereken onayıda verdim. Gerçi dercelendirmeyi aç demiyor ama orada bir kutu var yani yanında yazı yokta kutu geldi ve ben o işareti koydum ama hala derecelendirme açılmadı konuda. Sebebi ne olabilir?

swatemre

arkadaşlar ben enlighten tema kullanıyorum ve kurulumda sadece messageindex.template.php dosyasında hata verdi. manuelini de paylaşırsanız belki bişiyler yapabilirim. :)

Yağız...


buraxi

manual kurulumu anlatabılecek bır hayırsever vatandaş yok mu ? :)
Yerli & Yabancı Filim ve Dizi Arşiviniz...


durmapaylas


Yağız...

Quote from: buraxi on July 22, 2007, 10:17:05 PM
manual kurulumu anlatabılecek bır hayırsever vatandaş yok mu ? :)
İmzam lütfen....

buraxi

#30
Modun Adı                                  : Konu Değerlendirme
Manual Anlatım                           : Buraxi
Mod Yapımcısı                             : Bilmiyorum... :)
Destekleyen SMF Sürümleri        : Kurulum 1.1 içindir. diğer sürümlerdede çalışıyor tam olarak aynı kodları bulamasanızda benzerleri olacaktır. he unutmadan

SABRINIZ VARSA BUYRUN KURUN :)

Modifikasyon Linki ( Default Tema İçindir.. Başka Temalarda Aşağıdaki Anlatımı Yapın )

Not : Alıntı Yapabilirsiniz Fakat Nereden Alıntı Yaptığınızı Lutfen Belirtiniz. Emeğe Saygı....

Kurulumu Yapmadan Önce Kesinlikle ve Kesinlikle Kati Suretle Dosyalarınızın Yedeğini Alın. eğer Bir Sorunla Karşılaşırsanız Yedek Dosyalarınızı Tekrar Upload Ettiğinizde Sorununuz Düzelecektir....

Manual Kuruluma Başlayalım....

$sourcedir/Display.php

bUL
$context['sub_template'] = WIRELESS_PROTOCOL . '_display';
else
loadTemplate('Display');


Altına Ekle
// If they are changing the topic rating do a little logic...
if (isset($_REQUEST['rate_it']) && !$user_info['is_guest'])
{
$rating = (int) $_POST['rating'];

// If it's legal update the topic information.
if ($rating >= 0 && $rating < 6)
db_query("
REPLACE INTO {$db_prefix}log_ratings
(ID_MEMBER, ID_TOPIC, rating)
VALUES
($ID_MEMBER, $topic, $rating)", __FILE__, __LINE__);
// Do a little logic to calculate the new topic rating and update the topics table.
$request = db_query("
SELECT COUNT(ID_MEMBER) AS totalMembers, SUM(rating) AS totalRating
FROM {$db_prefix}log_ratings
WHERE ID_TOPIC = $topic
LIMIT 1", __FILE__, __LINE__);
list ($totalMembers, $totalRatings) = mysql_fetch_row($request);
mysql_free_result($request);

$totalRatings = $totalRatings * 2;
// Now we can, of course, calculate the new total, and update the topic accordingly!
$topicRating = $totalMembers != 0 ? (int) ($totalRatings / $totalMembers) : -1;

if ($topicRating >= -1 && $topicRating < 11)
db_query("
UPDATE {$db_prefix}topics
SET rating = $topicRating
WHERE ID_TOPIC = $topic", __FILE__, __LINE__);
}


Bul
// Get all the important topic info.
$request = db_query("
SELECT
t.numReplies, t.numViews, t.locked, ms.subject, t.isSticky, t.ID_POLL,


Sonrasına Ekle
IFNULL(lr.rating, -1) AS pastRating, t.rating,

Bul
FROM ({$db_prefix}topics AS t, {$db_prefix}messages AS ms)" . ($user_info['is_guest'] ? '' : "
LEFT JOIN {$db_prefix}log_topics AS lt ON (lt.ID_TOPIC = $topic AND lt.ID_MEMBER = $ID_MEMBER)") ."


Sonrasına Ekle
LEFT JOIN {$db_prefix}log_ratings AS lr ON (lr.ID_TOPIC = $topic AND lr.ID_MEMBER = $ID_MEMBER)

Bul
$context['num_replies'] = $topicinfo['numReplies'];
$context['topic_first_message'] = $topicinfo['ID_FIRST_MSG'];


Altına Ekle
// Little information about the ratings for this topic.
$context['can_rate'] = $board_info['is_rated'] ? $topicinfo['pastRating'] : NULL;
if ($context['can_rate'] !== NULL)
$context['rating'] = array(
'empty' => $topicinfo['rating'] == -1,
'whole' => (int) ($topicinfo['rating'] / 2),
'half' => $topicinfo['rating'] % 2
);


$sourcedir/Load.php

Bul
b.ID_THEME, b.override_theme, b.permission_mode, b.countPosts

Sonuna Ekle
,b.is_rated

Bul
'theme' => $row['ID_THEME'],
'override_theme' => !empty($row['override_theme']),


Altına Ekle
'is_rated' => $row['is_rated'],

$sourcedir/ManageBoards.php

Bul
$boardOptions['posts_count'] = isset($_POST['count']);

Altına Ekle
$boardOptions['is_rated'] = isset($_POST['is_rated']);

$sourcedir/Subs-Boards.php

Bul
// Do the updates (if any).
if (!empty($boardUpdates))


Öncesine Ekle
if(isset($boardOptions['is_rated']))
$boardUpdates[] = 'is_rated = ' . ($boardOptions['is_rated'] ? '1' : '0');


Bul
'inherit_permissions' => true,

Altına Ekle
'is_rated' => false,

Bul
b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme

Değiştir
b.boardOrder, b.countPosts, b.memberGroups, b.ID_THEME, b.override_theme, b.is_rated

Bul
'prev_board' => $prevBoard

Değiştir
'prev_board' => $prevBoard,
'is_rated' => !empty($row['is_rated'])


$sourcedir/Subs-Members.php

Bul
db_query("
DELETE FROM {$db_prefix}log_online
WHERE ID_MEMBER $condition", __FILE__, __LINE__);


Altına Ekle
// This one won't take effect immediatly... but oh well.
db_query("
DELETE FROM {$db_prefix}log_ratings
WHERE ID_MEMBER $condition", __FILE__, __LINE__);


$sourcedir/MessageIndex.php

Bul
$context['name'] = $board_info['name'];
$context['description'] = $board_info['description'];


Altına Ekle
$context['show_rating'] = $board_info['is_rated'];

Bul

'replies' => 't.numReplies',
'views' => 't.numViews',


Altına Ekle
'rating' => 't.rating',

Bul
$result = db_query("
SELECT
t.ID_TOPIC, t.numReplies, t.locked, t.numViews, t.isSticky, t.ID_POLL,


Değiştir
$result = db_query("
SELECT
t.ID_TOPIC, t.numReplies, t.locked, t.numViews, t.isSticky, t.ID_POLL, t.rating,


Bul
'newtime' => $row['new_from'],

Altına Ekle

'rating' => array(
'empty' => $row['rating'] == -1,
'whole' => (int) ($row['rating'] / 2),
'half' => $row['rating'] % 2
),


$sourcedir/RemoveTopic.php

Bul
db_query("
DELETE FROM {$db_prefix}log_notify
WHERE ID_TOPIC $condition", __FILE__, __LINE__);


Altına Ekle
db_query("
DELETE FROM {$db_prefix}log_ratings
WHERE ID_TOPIC $condition", __FILE__, __LINE__);


$themedir/Display.template.php

Bul
// Show the topic information - icon, subject, etc.
echo '


Öncesine Ekle
// Can they rate the topic?
if ($context['can_rate'] !== NULL)
{
echo '
<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" class="tborder" style="border-bottom: 0;">
<tr valign="middle" class="catbg3">
<td align="left"><b>';
if ($context['rating']['empty'])
echo $txt['ratings_not_rated'];
else
{
echo $txt['ratings_current_rating'], ': ';
for ($i = 0; $i < $context['rating']['whole']; $i++)
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/star.gif" alt="*" border="0" />';
//!!! Should have a half star!
if (!empty($context['rating']['half']))
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/star.gif" alt="*" border="0" />';
}
echo '
</b></td>
<td align="right">
<form action="', $scripturl, '?topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], '" method="post" style="margin: 0;">
', $context['can_rate'] == -1 ? $txt['ratings_you_not_rated'] : $txt['ratings_you_have_rated'], '
<select name="rating">';
for ($i = 0; $i < 6; $i++)
echo '
<option value="', $i, '" ', $context['can_rate'] == $i ? 'selected="selected"' : '', '>', $i, '</option>';
echo '
</select>
<input type="submit" value="', $txt[161], '" />
<input type="hidden" name="rate_it" value="1" />
</form>
</td>
</tr>
</table>';
}$themedir/ManageBoards.template.php

Bul
<input type="checkbox" name="override_theme"', $context['board']['override_theme'] ? ' checked="checked"' : '', ' class="check" />
</td>


Altına Ekle
</tr><tr>
<td>
<b>', $txt['ratings_board'], '</b><br />
', $txt['ratings_board_desc'], '<br /><br />
</td>
<td valign="top" align="right">
<input type="checkbox" name="is_rated"', $context['board']['is_rated'] ? ' checked="checked"' : '', ' class="check" />
</td>


$themedir/MessageIndex.template.php

Bul
<td class="catbg3" width="22%"><a href="', $scripturl, '?board=', $context['current_board'], '.', $context['start'], ';sort=last_post', $context['sort_by'] == 'last_post' && $context['sort_direction'] == 'up' ? ';desc' : '', '">', $txt[111], $context['sort_by'] == 'last_post' ? ' <img src="' . $settings['images_url'] . '/sort_' . $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" />' : '', '</a></td>';

Öncesine Ekle
';
if ($context['show_rating'])
echo '
<td width="8%" class="catbg" align="center"><a href="', $scripturl, '?board=', $context['current_board'], '.', $context['start'], ';sort=rating', $context['sort_by'] == 'rating' && $context['sort_direction'] == 'up' ? ';desc' : '', '">', $txt['ratings_rating'], $context['sort_by'] == 'rating' ? ' <img src="' . $settings['images_url'] . '/sort_' . $context['sort_direction'] . '.gif" alt="" border="0" />' : '', '</a></td>';
echo '


Bul
<td class="windowbg' , $topic['is_sticky'] ? '3' : '' , '" valign="middle" width="4%" align="center">
', $topic['views'], '
</td>


Altına Ekle
';
if ($context['show_rating'])
{
echo '
<td class="windowbg' , $topic['is_sticky'] ? '3' : '', '" valign="middle" width="8%" align="center">';
if ($topic['rating']['empty'] == 1)
echo 'N/A';
else
{
for ($i = 0; $i < $topic['rating']['whole']; $i++)
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/star.gif" alt="*" border="0" />';
//!!! Should have a half star!
if (!empty($topic['rating']['half']))
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/star.gif" alt="*" border="0" />';
}
echo '
</td>';
}
echo '$languagedir/Modifications.english.php

Bul
?>

Öncesine Ekle
$txt['ratings_rating'] = 'Rating';

$txt['ratings_board'] = 'Enable Ratings on this Board';
$txt['ratings_board_desc'] = 'With this option enabled members will be able to rate the quality of a topic on this board.';

$txt['ratings_you_not_rated'] = 'You have not rated this topic. Select a rating:';
$txt['ratings_you_have_rated'] = 'You have already rated this topic. You may change your rating at any time:';
$txt['ratings_current_rating'] = 'Current Topic Rating';
$txt['ratings_not_rated'] = 'This topic has not yet been rated!';
</add before>


Son Olarakta temanızın images klasorune start.gif adında bir resim dosyası atın. bu resim dosyası konuya teşekkür etme butonu olacaktır...

ALLAH SABIR VERSİN
Yerli & Yabancı Filim ve Dizi Arşiviniz...


Arbalot

#31
mod yapımcısını bilmiyorum demişsin
modu indirdiğin sayfa yı inceledin mi hiç?

edit : ayrıca http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=94344.0;topicseen

тяƒσяυм¢α.¢σм

Demo görebilirmiyiz ki ? Güzel bir uygulamaya benziyor

buraxi

Quote from: Arbalot on July 23, 2007, 12:49:03 PM
mod yapımcısını bilmiyorum demişsin
modu indirdiğin sayfa yı inceledin mi hiç?

edit : ayrıca http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=94344.0;topicseen

falla bunnarı yazana kadar canım cıktı :) ayrıyetten akıl kalmıyo adamda bakmak aklıma gelmedı o yuzden :)
Yerli & Yabancı Filim ve Dizi Arşiviniz...


HeavensALie

z

BesTCooL

resimdeki gibi güzel çaşıyor şu an

ratings.tar bunu yukleyin ardından
Modifications.turkish.php dosyasındaki degiskligi yapın yeterli..

BuRacK


eXecuT

Manuelini kurarsan 100% çalışır.

Paket 1.1.x sürmleri için olduğu için sende'de çalışır.
Visit = | www.pc-kopatiz.com |

promess1986

çok güzel bir mod... yanlız bunu türkçelestirecek arkadas yok mu...???

Kenan*

Hocam cok guzel ot hazirlamisiniz emeyinize saglik tsk ler

Dediyinizi yaptim mod kuruldu basarili dedi fakat katagorilere geldiyimde actigimda icinde derecelendir yok nasil yapabilirim acaba?

Advertisement: